ورزش

شبكه ورزشكاران جوان را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ysn.com/

كانال خبري ورزشي شبكه “CBS” سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://cbs.sportsline.com/

سايت وب جالبي در زمينه ورزش را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.fansonly.com/

فهرستي از لينك‌هاي مرتبط به صفحات ورزشي روزنامه‌ها، مجلات، و ساير منابع خبري ورزشي در آدرس زير قرار دارد.

http://sportspage.com/

فهرستي از منابع مختلف مرتبط با فوتبال آمريكايي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.footballcentral.net/

سايت وب “FIFA” را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.fifa.com/

محلي براي تبادل نظر درباره فوتبال را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.isfa.com/

بانك اطلاعات قابل جستجو در زمينه فوتبال شامل ليگ‌ها، كاپ‌ها، تيمها و غيره، را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.soccernet.com/

شبكه اطلاع رساني فوتبال در آدرس زير قرار دارد.

http://www.soccernet.com/

آخرين خبرهاي ورزش اتومبيل‌راني در آدرس زير قرار دارد.

http://www.auto.com/

فهرستي از صنايع فعال در زمينه توليد اتومبيلهاي مسابقه و قطعات آن در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.racepages.com/

سايت بسيار جالبي در زمينه موتورهاي پرشي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.motopage.com/

يك سايت جالب در زمينه اتومبيل‌راني و مسابقات آن در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.racecar.co.uk/

اطلاعات جالبي را در زمينه مسابقات اتومبيل‌راني با مراجعه به آدرس زير بدست خواهيد آورد.

http://www.racelink.com/

براي دريافت آخرين خبرها در زمينه ورزشهاي زمستاني مي‌توانيد به سايت وب قرار گرفته در آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.onthesnow.com/

فهرستي از منابع مربوط به ورزش اسكي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.akipatrol.org/

آخرين گزارشها و اخبار ورزش اسكي در آدرس زير ارائه مي‌شود.

http://skicentral.com/

اگر مي‌خواهيد محل مناسبي براي اسكي انتخاب كنيد مي‌توانيد از اطلاعات ارائه شده در آدرس زير استفاده نماييد.

http://www.alexski.co.uk/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات كاملي دربارة فوتبال و تيم‌هاي فوتبال انگليس را بيابيد.

http://www.ukfootballpages.com/

براي آگاهي از نتايج بازي‌هاي فوتبال در سطح جهان مي‌توانيد به سايت SOCCER مراجعه كنيد.

http://espn.go.com/server/web/planetblues/

سايت وب تيم كريستال پالاس در آدرس اينترنتي زير قرار گرفته است. در اين سايت مي‌توانيد عكس‌هايي از بازكنان اين تيم را يافته و با تاريخچه فعاليت تيم مزبور آشنا شويد.

http://www.soccernet.com/english/cpfc/index.html

به MarinerNet مراجعه كنيد و عكس‌ها، تصاوير و حتي صداي بازكنان تيم‌هاي فوتبال انگليس را كه در آن قرار گرفته است بيابيد.

http://www.gtfc.co.uk/

بازيكنان و فعاليت‌هاي تيم شفيلديوناتيد در سايت وب اين تيم در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.imsport.co.uk/ims/tt/040/news.html

يك سري اطلاعات دربارة ورزش، اخبار ورزشي و شرح حال ورزشكاران را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.sportsnetwork.com/

شبكة CBS نيز اطلاعات فراواني دربارة ورزش و رخدادهاي ورزشي ارائه مي‌كند. با مراجعه به سايت آن مي‌توانيد از اين اطلاعات استفاده كنيد.

http://www.cbs.com/sports/

سايت SportingNews اخبار و رخدادذهاي ورزش جهان را به صورت روزانه منتشر مي‌كند. براي استفاده از آن مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http:/www.poringnews.com/

يك سايت كه اطلاعات ورزشي اطلاعات ورزشي ايتاليا را در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.sport.it/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از آخرين اطلاعات دربارة انواع ورزش‌ها، مانند فوتبال، بسكتبال، واليبال و غيره مطلع شويد.

Http://www.awesomesport.com/

براي كسب اطلاعات دربارة انواع ورزش‌هاي آبي مي‌توانيد از سايت زير استفاده كنيد.

http://www.dells.com/h20sport.html

شركت اكسل توليد‌كنندة انواع ابزارها و لوازم ورزش‌هاي آبي را مي‌توانيد درآدرس زير بيابيد.

http://www.excel-sports.com/

گالري جالبي از عكس‌هاي ورزش‌هاي آبي را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.covistitors.com/summer/raftpix3.html

لژيون سلطنتي كانادا عكس‌هايي در زمينه ورزش را در آدرس زير عرضه كرده‌است.

http://www.abnwtlegion.com/sportspicturegallery.html

دربارة ورزش‌هاي هوايي و اخبار مربوط به آنها مي‌توانيد در سايت قرار گرفته و آدرس زير اطلاعات خوبي كسب كنيد.

http://www.dacoll.demon.co.uk/

براي كسب اخبار ورزش‌هاي هوايي به زبان آلماني مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.internet-palast.de/sky-sport/

اخبار ورزش‌هاي هوايي در كاليفرنيا در آدرس زير عرضه مي‌شود.

http://www.vast.net/css/index.html

آخرين اخبار ورزشي جهان در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://apt.londonweb.net/

آخرين اخبار ورزشي را مي‌توانيد با مراجعه به سايتي كه در آدرس زير قرار گرفته است نيز بيابيد.

http://www.hri.org/news/latest/sports.main.html

آخرين خبرها دربارة ورزش موتورسواري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد به دست آوريد.

http://www.pwaf.com.au/

به آدرس زير مراجعه كنيد و اخبار گوناگوني دربارة انواع ورزش‌هاي سرعتي مانند موتورسواري و اتومبيل‌راني كسب نماييد.

http://pdrmotorsports.com/speed%20sport%20news.htm

اطلاعات آن‌لاين دربارة ورزش‌هاي سرعتي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير كسب نماييد.

http://sportnews.current-news.net/new/

مركز تحقيقات صدمات ورزشي يك سايت در آدرس زير براي ارائه اطلاعات در اين زمينه ايجاد كرده است.

http://www.exra.org/

در سايت AAOS اطلاعات زيادي دربارة بدن انسان و صدمات ناشي از ورزش مي‌توانيد كسب نماييد.

http://www.aaos.org/wordhtml/prevspor.htm

كلينيك صدمات ورزشي در برايتون را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.physio.mcmail.com/hove.html

براي كسب اطلاعات بيشتر دربارة صدمات ناشي از ورزش‌هاي حرفه‌اي و نيمه‌حرفه‌اي مي‌توانيد از سايتي كه در آدرس زير قرار گرفته است استفاده نماييد.

http://www.drugbase.co.za/data/med_info/mi_sport.htm

به آدرس زير مراجعه كنيد و دربارة ورزش اتومبيل‌راني اطلاعات كسب نماييد.

http://www.autosport.com.br/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد دربارة ورزش موتورسواري اطلاعات كسب كرده و از آلبوم عكس مربوط به آن نيز استفاده كنيد.

http://www.islandnet.com/~hotovy/index.html

يك مجله ورزشي دربارة موتورسواري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.ten-tenths.com/links/sport/magazine_site/

يك راهنماي كامل دربارة روانشناسي ورزش را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.mindtools.com/page11.html

دربارة روانشناسي ورزش مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كرده و اطلاعات زيادي كسب كنيد.

http://www.sports-psych.com/

سايت VSOC راهنماي خوبي در زمينة ورزش‌هاي گوناگون و المپيك‌هاي انجام شده در آمريكا مي‌باشد.

http://www.olympics.com/

از سايت شبكه CBS مي‌توانيد آخرين اخبار و وقايع ورزشي را در آدرس زير دريافت كنيد.

http://cbs.sportsline.com

دربارة مسابقات تنيس سلطنتي كه در كشور انگلستان برگزار مي‌شود مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كرده و اطلاعات كسب كنيد. در اين سايت راجع به تاريخچه بازي تنيس نيز اطلاعات كسب خواهيد كرد.

http://www.realtennis.gbrit.com/

براي كسب اطلاع از آخرين نتايج مسابقات تنيس و دريافت اطلاعات گوناگون ديگر دربارة اين ورزش به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.tenniscourts.latest-news.net/

مسابقات تنيس ولچ را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.welchtennis.com/

كسب اطلاعات دربارة مسابقات بسكتبال يونان در آدرس زير امكان‌پذير است.

http://users.forthnet.gr/arth/johnchan/home1.html

انجمن ورزشي دبيرستان‌ها را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير يافته و از انواع اطلاعات موجود در آن مانند قوانين فوتبال، بسكتبال و بسياري ديگر استفاده كنيد.

http://www.nfhs.org/home.html

دربارة ورزش‌هاي فانتزي مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كرده و اطلاعات كسب كنيد.

http://www.village2000.com/fso/

مرجع كاملي دربارة مدارس ورزشي از جمله بسكتبال در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.infoplease.com/ipsa/a0003203.html

يك صفحة وب كه در آن تاريخچه بسكتبال به شكل جالبي بيان شده است را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://dingo.cusd.chico.k12.ca.us/~zwhite5

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد همه چيز را دربارة گلف بيابيد.

http://www.golfweb.com/index.html

دربارة گلف در اسپانيا مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير اطلاعات فراواني كسب كنيد.

http://www.golfweb.com/index.html

دربارة گلف در اسپانيا مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير اطلاعات فراواني كسب كنيد.

http://www.golfinspain.com/main.html

يك گالري از آنچه به ورزش گلف مربوط مي‌شود در آدرس زير قابل استفاده است.

http://www.rwga.com/g2.htm

دربارة ورزش در كشور تايلند با مراجعه به آدرس زير اطلاعات فراواني قابل دسترسي است.

http://www.escati.com/thailand_of_escati.htm

اطلاعات مربوط به ششمين مسابقات آسيايي هندبال در آدرس زير قابل استفاده است.

http://www.handball98.com/

اطلاعات ورزشي گوناگون را از كانال اينترنتي راديو استراليا مي‌توان در آدرس زير دريافت كرد.

http://www.abc.net.au/ra/index_ra.htm