تاسيسات صنعتی

مجله‌اي درباره شيمي و صنعت را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بخوانيد.

http://ci.mond.org/

سايت صنعت در كانادا كه توسط دولت كانادا اداره مي‌شود با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.ic.gc.ca/

مجمع صنايع مخابراتي ( TIA) سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.tiaonline.org/

مركز اطلاع‌رساني صنعت آهن در آمريكا يك سايت وب در آدرس زير برپا كرده است.

http://www.ssina.com/

نرم‌افزارهاي مورد نياز در صنعت آهن با مراجعه به اين آدرس قابل خريداري است.

http://www.steelintel.com/

مجله‌ايي در ارتباط با آهن‌آلات و صنعت آن در آدرس زير منتشر مي‌شود.

http://www.ssind.mcmail.com/

يك گروه از توزيع‌كنندگان كه در شمال آمريكا ارايه خدمات در زمينه صنعت آهن مشغول هستند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده‌اند.

http://www.steelahhiance.com/

در آدرس زير مي‌توانيد راجع به صنايع اتومبيل در مالزي اطلاعات به دست آوريد.

http://asiaep.com/my/myaumoto.htm

در سايت وب قرار گرفته در آدرس زير مي‌توانيد اخبار صنايع اتومبيل، آدرس‌هاي مختلف و بسياري اطلاعات ديگر را كسب كنيد.

http://www.usautonews.com/

مرجع خوبي براي كسب اطلاعات در زمينه صنعيت اتومبيل در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.just-auto.com/

سايت شركت Mavel” كه يك توليد‌كننده ابزارهاي كنترل كيفي براي قطعات اتومبيل است در آدرس زير قرار دارد.

http://www.mavel.com/

انجمن صنعت ايمني يك سايت وب در آدرس زير به معرفي فعاليت‌هاي خود مي‌پردازد. در اين آدرس مي‌توانيد از برنامه كنفرانس‌هاي مرتبط نيز آگاه شويد.

http://www.seia.org/

كانون صنعت آينده كه براي مطالعه در زمينه صنعت در آينده و تحصيلات مورد نياز در زمينه صنت تأسيس شده است سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.fiafii.org/

سايت وب انجمن صنايع هوانوردي كانادا را مي‌توانيد با استفاده از آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.aiac.ca/

انجمن نرم‌افزار و اطلاع‌رساني صنايع يك سايت در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.siia.net/

انجمن صنايع كارت‌هاي هوشمند يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.scia.org/

انجمن توليدكنندگان بين‌المللي اتومبيل يك سايت وب را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.aiam.org/

اعضا انجمن بررسي‌كنندگان اتومبيل در واقع توليدكنندگان حرفه‌اي در اين صنعت هستند. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.autoanalyst.org/

براي كسب يك اطلاعات در زمينه آخرين دستاوردها و تكنولوژي در صنعت مخابرات از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.pcia.com/

سايت وب انجمن مخابرات بي‌سيم در آدرس زير واقع شده است.

http://wirelessindustry.com/

اخبار گزارش‌هاي مختلف در زمينه صنعت را مي‌توانيد از آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.sireport.com/

سايت وب “LISA” كه يك مجمع از صنايع مختلف در جهت تعيين استاندارد‌هاي مناس است را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.lisa.unige.ch/

براي مطالعه در زمينه استانداردهاي صنعتي، مراجعه به آدرس زير توصيه مي‌شود.

http://review.industrystandard.org/

آدرس زير شما را به سايتي هدايت مي‌كند كه در آن اطلاعات فراواني در زمينه منابع معدني و صنايع مرتبط به دست مي‌آوريد.

http://www.infomine.com/

مركزي براي دريافت اطلاعات در زمينه اورانيوم سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.uic.com.au/

درباره صنايع آلپاين كه گروهي از توليدكنندگان تأسيسات تصفيه آب و هوا هستند در آدرس زير اطلاعات به دست خواهيد آورد.

http://www.alpineindustries.com/

درباره انواع تأسيسات صنعتي مي‌توانيد از آدرس زير اطلاعات كسب كنيد.

http://www.alpeng.com/

براي دريافت اطلاعات درباره بورس صنايع مي‌توانيد از آدرس زير استفاده نماييد.

http://www.stock1.com/drp/iv.htm

براي آشنايي با فعاليت‌هاي “WOW” كه در زمينه صنايع مخابرات موبايل فعاليت دارد از آدرس سايت وب آن استفاده كنيد.

http://www.wow-com.com/