طراحی مبلمان

در سايت MarkNewson.com مي‌‌توانيد طرحهاي جديدي بر اساس مدلهاي اروپايي را بيابيد كه براي ايده گرفتن در طراحي مبلمان بسيار كاربرد دارند.

http://www.marc-newson.com/

كاتالوگ توليدات شركت Century Craftsman از چوب بلوط را مي‌توانيد در سايت اينترنت اين شركت بيابيد. مراجعه به اين آدرس براي طراحان مبلمان خالي از لطف نيست.

http://www.centurycrzftsman.com/

كاتالوگي از طرحهاي مبلمان ايتاليايي، كه توسط شركت poliform در آمريكا توليد مي‌شود را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. همچنين در اين سايت، قادر خواهيد بود از آدرسهاي مربوط به ساير نمايشگاههاي مشابه، استفاده كنيد.

http://www.poliformusa.com/index.html

نمايشگاهي از طرحهاي ايتاليايی مبلمان در وب را مي‌توانيد در سايت فروشگاه MERITALIA به آدرس زير بيابيد.

http://www.meritalia.it/

گالري 532 در نيويورك بيش از يكصدو پنچاه هزار طرح در زمينه‌هاي مختلف بويژه مبلمان و تزئينات داخلي ساختمان را عرصه مي‌كند. اگر در زمينه طراحي داخلي فعاليت مي‌كنيد براي ايده گرفتن حتماً به اين آدرس سري بزنيد.

http://www.gallery532.com