تاريخ جنگها و انقلابها

راجع به جنگ‌هاي داخلي آمريكا در قرن هفده و هجده ميلادي مي‌توانيد از سايت RevWar اطلاعات خوب و فراواني كسب كنيد.

http://www.rewar.com

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد، مي‌توانيد داستان جالبي از دو انقلاب بزرگ آمريكا را بخوانيد.

http://www.self-gov.org/freeman/8908pete.htm

متن سند استقلال آمريكا در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://earlyamerica.com/earlyamerica/freedom/index.html

منبع كاملي از اطلاعات مربوط به جنگ‌هاي فرانسه و هند در قرن هجدهم ميلادي شامل اطلاعاتي درباره كشتي‌هاي جنگي، نوع سلاح‌ها و تاكتيك‌هاي جنگ در Digital History قابل دستيابي است.

http://digitalhistory.org/

مجله آن‌لاين French and Indian War در آدرس زير قرار دارد. در اين مجله مي‌توانيد اطلاعات مفيدي درباره جنگ‌هاي فرانسه و هند در قرونه هفده و هجده ميلادي كسب كرده و همچنين ساير سايت‌هايي كه در اين زمينه صحبت مي‌كنند را نيز بيابيد.

http://members.aol.com/fiwar/index.html

يك سايت مربوط به جنگ‌هاي داخلي انگليس كه در آن مطالب بي‌شماري در اين زمينه موجود مي‌باشد در آدرس زير قرار دارد.

http://history.idbsu.edu/westci/english/

درباره ناوگان اسپانيا، جنگ‌هاي آن، تاكتيك‌ها و بسياري موضوعات مرتبط ديگر مي‌توانيد در سايت قرار گرفته در آدرس زير اطلاعات كسب كنيد.

http://www.pensacola.com/-rbethke/armada.htm

عوامل اضمحلال ناوگان اسپانيا و انتقال قدرت دريايي در اروپا از اسپانيا به انگلستان را با مراجعه به سايت قرار گرفته در آدرس زير به خوبي درخواهيد يافت.

http://www.historybuff.com/library/refspain.html

انقلاب فرانسه، از بحث‌برانگيزترين انقلاب‌هاي جهان است كه همواره نظر تاريخ‌دانان را به خود جلب كرده است، درباره علل و عوامل وقوع اين انقلاب مي‌توانيد در آدرس زير اطلاعات خوبي به دست آوريد.

http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/region/reg9112c.html

پس از انقلاب فرانسه و پيروزي آن، بسياري از خانواده‌هاي اشرافي از پاريس گريزان شدند كه درباره آنها مي‌توانيد در آدرس زير اطلاعات كسب كنيد.

http://www.woodberry.org/acad/hist/frweb/flight/event_flight.htm

درباره تاريخ جنگ‌هاي هفت‌ساله كه مابين انگليس و فرانسه بر سر تصاحب آمريكاي شمالي رخ داده است مي‌توانيد در آدرس زير مطالب جالب و فراواني بيابيد.

http://odur.let.rug.nl/~usa/e/7yearswar2/7yearsxx.htm

مدرسان تاريخ، در صورتي كه بخواهند منبع خوبي درباره علت اختلاف مابين اعراب و دولت غاصب اسرائيل داشته باشند مي‌توانند از آدرس زير استفاده كنند.

http://www.umich.edu/~iinet/cmenas/studyunits/israeli-palestinian-conflict/index.html

درباره جنگ شش روزه مابين اعراب و اسرائيل، علت وقوع و ساير مطالب مربتط با آن مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.idf.il/english/history/sixday.htm

در سايتي كه در آدرس زير قابل دستيابي است، نقشه منطقه‌اي جنگ شش‌ روزه مصر و اسرائيل در آن اتفاق افتاد به همراه توضيحاتي درباره اين جنگ ارائه شده است.

http://www.jajz-ed-org.il/100/maps/six.html

آلبوم عكس‌هاي Tim كه از جنگ خليج تهيه شده است در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.geocities.com/pentagon/3153

تجربيات شخصي كه در جريان جنگ خليج كسب شده است و چهره‌هايي متفاوت از جنگ را ارائه مي‌كند به همراه ليستي از سايت‌هايي كه اطلاعات مربوط به خليج فارس را ارائه مي‌كنند در آدرس زير قابل دستيابي هستند.

http://user.aol.com./bonchin/army.html