تمبر و پست

سايت وب واقع در آدرس زير به شما اين امكان را مي‌دهد كه بسته‌هاي پستي خود را به هر جاي دنيا كه مايل هستيد ارسال كنيد.

http://www.e-stamp.com/

كلكسيون تمبر جف انواع تمبرهاي مختلف مورد استفاده در جزاير فارو را برايتان به نمايش مي‌گذارد.

http://www.faroestampsite.com/

يكي از مراجع بسيار خوب در اينترنت براي علاقمندان به جمع‌آوري تمر در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.linns.com/

مرجعي از جمع‌آوري‌كنندگان تمبر و آدرس سايت‌هاي آنها در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.stamplink.com/

در آدرس زير مي‌توانيد انواع تمبر و سكه را خريداري كرده يا بفروشيد.

http://www.stamp-coin.com/

انجمن عرضه‌كنندگان تمبر در آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.asdanline.com/

انستيتو ارزيابي تمبر و سكه در آمريكا اين امكان را در اختيار شما قرار مي‌دهد تا قيمت واقعي تمبرهاي خود را بدانيد.

http://www.stamp-coin-appraisals.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از اشتراك نامه‌هاي خبري در زمينة تمبر استفاده كنيد.

http://www.philatelic.com/

يك سايت وب كه در آن كلكسيوني از تمبرهاي چيني يافت مي‌شود را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.macaubiz.net/stamps/

مجموعة “L & C” انواع تمبرهاي آمريكايي و اروپايي را در آدرس زير به نمايش گذاشته است.

http://landcstamps.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد علاوه بر خريد و فروش انواع تمبر از گالري تمبر در آن نيز ديدن كنيد.

http://www.stampsonline.com/

سايت قرار گرفته در آدرس زير مرجع تمبرهاي منتشر شده در كانادا است. در اينجا ضمناً مي‌توانيد به خريد انواع اين تمبرها بپردازيد.

http://www.stampsincanda.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد در حراج تمبرهاي آلماني شركت كنيد.

http://www.stamp-auction.de/