تحقيقات و مراکز تحقيقاتی

سايت تحقيقاتي جهت درمان بيماريها با موسيقي

http://www.enterthefreudianslip.com

يك مركز ويژه كتابخانه‌هاي تحقيقاتي در آدرس زير انواع خدمات را به اينگونه كتابخانه‌ها ارايه مي‌كند.

http://wwwcrl.uchicago.edu/

مركز توسعه تحقيقات زنان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.womens-health.org/

يك مركز تحقيقات رياضي در آدرس زير اقدام به ايجاد يك سايت وب نموده است.

http://www.wolfram.com/

مركز تحقيقات گُل در آدرس زير يك سايت وب ايجاد كرده است.

http://www.wildflower.org/

مركز تحقيقات مقاطعه و قراردادهاي بين‌المللي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.outsourcing-research.com/

يك مركز تحقيقات بيولوژي را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بيابيد.

http://www.bltc.com/

دفتر ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن را آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.nber.org/

مؤسسه تحقيقاتي فورستر سايت وب خود را آدرس زير قرار داده است.

http://www.forrester.com/

بخش تحقيقاتي دانشگاه كانزاس يك سايت وب در آدرس زير به راه انداخته است.

http://www.resarch.ukansas.edu/

بخش تحقيقات دانشگاه هيوستن سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.research.uh.edu/

مقالات تحقيقاتي و آكادميك درسايت “Holly” قابل دسترسي هستند.

http://home.pacbell.net/hgeil/

اگر مايل هستيد روش نوشتن مقالات تحقيقي را بياموزيد از اطلاعات ارايه شده در آدرس زير استفاده كنيد.

http://owl.english.purdue.edu/files/94.html

مقالات مختلف تحقيقاتي درباره “TCP/IP” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://tcpsat.lerc.nasa.gov/tcpsat/papers.html

راهنمايي‌هاي لازم براي نوشتن مقالات تحقيقي را مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير دريافت كنيد.

http://webster.commnet.edu/mla/mla_original.htm

مقالات تحقيقي مختلف براي دانش‌آموزان و دانشجويان در آدرس زير ارايه مي‌شود.

http://papercamp.com/research_papers.htm

مركز تحققات پزشكي آفريقا سايت خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.amref.org/

آژانس تحقيقات مراقبت‌هاي پزشكي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.amref.org/

يك مرجع خوب براي معلمان و والدين در زمينه آموزش كودكان، سايت وب مركز تحقيقات كودكان است.

http://www.cdipage.com/contents.htm

مركزي براي تحقيقات در زمينه نسل‌كشي انسان‌ها يك سايت وب در آدرس زير ايجاد نموده است.

http://www.er.doc.gov/production/ober/hug_top.html

مركز تحقيقات دارويي يك سايت وب براي ارايه نتايج تحقيقات خود در آدرس زير قرار داده است.

http://www.pslgroup.com/dg/research.htm

مركز ملي منابع تحقيقاتي را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن بيشتر بشناسيد.

http://www.ncrr.nih.gov/

يك مركز تحقيقات پزشكي در آمريكا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.researchamerica.org/

مؤسسه تحقيقاتي گلن كه در زمينه مكانيزم‌هاي بيولوژيك تحقيق مي‌كند سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.glenn.deco.net/

مؤسسه تحقيقاتي دارويي بانتينگ سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.utoronto.ca/bantresf/

مركز تحقيقات بازاريابي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.mra-net.org/

يك مركز تحقيقاتي در زمينه بازاريابي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.marketfacts.com/

مركز تحقيقاتي بازاريابي پزشكي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.mmrx.com/

در آدرس زير با يك مركز تحقيقاتي در زمينه اطلاع‌رساني و اينترنت آشنا خواهيد شد.

http://www.tbchad.com/

مركز تحقيقات بازرگاني “Ouirk” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.quirks.com/

يك فهرست از مراكز تحقيقاتي بازرگاني كه بر اساس نام كشورها دسته ‌بندي شده است در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.esomar.nl/directory_interanet.html

يك مركز تحقيقاتي در زمينه بيماري “AIDS” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.avac.org/

مؤسسه تحقيقات “AIDS” در آمريكا يك سايت وب براي اطلاع‌رساني در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.amfar.org/

در زمينه واكسن “AIDS” مي‌توانيد نتايج تحقيقات انجام شده را در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://members.aol.com/marinersc/vaccine.htm

مركز تحقيقات و مطالعات آماري درباره “AIDS” با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي مي‌باشد.

http://www.hsph.harvard.edu/cbar/

انجمن تحقيق در عمليات كانادا سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده. اين سايت به دو زبان انگليسي و فرانسه اطلاعات ارايه مي‌كند.

http://www.cors.ca/

صفحه وب مايكل تريك كه در زمينه تحقيق در عمليات مطلب ارايه مي‌كند در آدرس زير قرار دارد.

http://www.gsia.cmu.edu/

انجمن تحقيق در عمليات انگليس يك سايت وب در آدرس زير برپا كرده است.

http://www.orsoc.org.uk/

يك مرجع خوب در زمينه تحقيق در عمليات را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://opsresearch.com/

سايت وب يك مؤسسه تحقيقاتي در زمينه نسب و شجره در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.geneasearch.com/

در آدرس زير ازيك منبع در زمينه شجره‌هاي مختلف مي‌توانيد استفاده كنيد.

http://www.jrsolutions.net/