سفال و سراميک

سايت BAC براي شما امكان استفاده از منابع، گالري‌هاي سراميك و سفال و آشنايي با هنرمندان فعال در اين رشته را فراهم مي‌آورد.

http://www.claymedia.com/

تصاوير و صداهاي قابل انتقال به كامپيوتر خودتان در زمينه اسباب موسيقي سراميكي و چندين ويديو در اين رابطه را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ninestones.com/burnteath.shtml

ليست قابل جستجويي از منابع مرتبط با سراميك و توليد آن مانند ارائه كنندگان مواد خام، كارخانجات و غيره را با مراجعه به CERAMIC Online بيابيد.

http://www.cerline.it/

مجله انگليسي CERAMIC REVIEW بخشي از اطلاعات منتشر شده خود را در آدرس اينترنتي زير عرضه مي‌كند.

http://www.ceramic-review.co.uk/index.htm

ليست بسيار جالبي از نمايشگاهها، بانكهاي اطلاعاتي، منابع آموزشي و سايتهاي مرتبط را در Ceramic Web و در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://art.sdsu.edu/ceramicsweb/

يك كلاس درس آن لاين فوق‌العاده جالب با مطالبي بسيار مفيد در زمينه سراميك و سفال را مي‌توانيد پس از مراجعه به آدرس زير مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.pattyboothe.com/classroom/index.html

صفحه وب Ken شما را براي يافتن گالريهاي سفال و منابع آنتيك در وب راهنمايي مي‌كند.

http://www.peak.org/~patek/index.html

يك پروفسور متخصص در زمينه سراميك، اطلاعات خود را در باره ساخت انواع كوره و نمونه‌هايي كه خودش ساخته است براي همگان در آدرس زير عرضه مي‌كنند.

http://homepage.macomb.com/~gstengel/

بانك اطلاعاتي بزرگي توسط يك فرد به نام پاتر در باره سراميك و سفال و منابع مرتبط با آن در وب ايجاد شده كه در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://users.iafrica.com/t/tv/tvn/potpage.htm

اطلاعات خوبي در باره روشهاي نقاشي روي سفال و سراميك به روش و سبك چيني‌ها را مي‌توانيد با مراجعه به China painting بيابيد.

http://www.geocities.com/paris/3543/

اگر سري به آدرس زير بزنيد مي‌توانيد به صورت دوره‌اي از اطلاعات فراواني كه در زمينه رنگ‌آميزي سفال و موزائيك ارائه مي‌شود استفاده كنيد.

http://www.seattle2000.com/paintedfire/

اطلاعات فراواني درباره سراميك، منابع مرتبط و اخبار وقايع رخداده در زمينه اين صنعت و هنر را مي‌توانيد با مراجعه به گالري قرار گرفته در آدرس زير بيابيد.

http://mars.ark.com/~catman/

پروفسور ماروين بارتل كه يك تخصص در زمينه سراميك و سفال مي‌باشد، يك گالري از كارهاي هنري خود در وب ترتيب داده است. كافي است براي يافتن آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.goshen.deu/~marvinpb/mb-galry.htm

ندهي‌ود يك سفالگر است و بخشي از نمونه فعاليت‌هاي خود را به همراه شرح‌ حال شخصي و بسياري اطلاعات ديگر در آدرس زير قرار داده است.

http://members.aol.com/nedheywood/

گالري سراميك اوريون مجموعه‌اي از تصاوير مربوط به نمونه‌هاي سراميكي و سفال خود را در آدرس زير براي علاقمندان عرضه كرده است. استفاده از اين منبع براي همگان مي‌تواند جذاب باشد.

http://www.telcomplus.net/orion/

تصوير و ويديوهايي از نمونه كارهاي “ربه‌كاروبينز” را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.loonie.net/~lpaul/rebecca/

موزه بين‌المللي هنرهاي سفالي شامل تصاوير جذاب از نمونه‌هاي موجود در اين موزه را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://nyscc.alfred.edu/mus.html

درباره هنر سفالگري در ژاپن، “كوتاني” كه يك سفالگر ژاپني است توضيحات و تكنيك‌هايي را در آدرس زير ارائه مي‌كند.

http://ww.gbouvier.com/kutani/

موزه سن‌آنجلو در زمينه نمونه‌هاي سراميكي و سفالي موجود در آن بسيار معروف است. براي ملاحظه آثار هنري آن مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.lexaswest.com/ceramics/index.html