سوکت، کابل و کانکتور

يك توليدكننده انواع كابلهاي برق براي سيستمهاي صوتي ديجيتال را با مراجعه به سايت وب آن خواهيد يافت.

http://www.nirvanaaudio.com/

انواع كابل و آداپتور برق را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير خريداري كنيد.

http://www.quail.com/

سايت وب يك عرضه‌ كننده انواع كابلهاي الكتريكي و الكترونيكي در آدرس زي قرار دارد.

http://www.volexasia.com/

در آدرس زير انواع كابل و كانكتور الكترونيكي را مي‌توانيد بخريد.

http://www.adam-tech.com/

سايت وب يك توليدكننده انواع كابلهاي الكتريكي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.maeco.com/

با مراجعه به آدرس زير يك توزيع كننده انواع كابل و كانكتور را مي‌يابيد.

http://www.teletecmn.com/

سايت وب يكي از بزرگترين توزيع‌كنندگان تجهيزات الكتريكي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.psui.com/

سايت وب شركت تينهو كه از توليدكنندگان كابلهاي برق مي‌باشد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.tinhow.com

سايت وب يك توليدكننده انواع كابل و كانكتور با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.vael.com/

سايت وب فروشگاه تجهيزات كامپيوتري “PROVANTAGE” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.provantage.com/

شركت “GTS” توليدكننده انواع تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي مانند باطري، كابل و كانكتور را عرضه مي‌كند.سايت وب آن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.gts.com.tw/

شركت “A2Z” عرضه كننده انواع كابلهاي كامپيوتر و كانكتور مي‌باشد. سايت وب آن در آدرس زير قرار دارد.

http://www.az2zcables.com/

يك مؤسسه تجاري در كانادا كه در زمينه صدور تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي فعاليت دارد را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.worldexport.com/

انواع كابل و كانكتور را مي‌توانيد در آدرس زير خريدراي كنيد.

http://www.belkin.com/

انواع تجهيزات و لوازم مورد نياز براي كامپيوتر را در آدرس زير مي‌توانيد بخريد.

http://www.computer-goodies.com/

كابل كانكتور و آداپتور براي كامپيوتر در آدرس زير قابل خريداري است.

http://www.cablesumore.com/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير امكان خريد و فروش محصولات مختلف از جمله انواع تجهيزات كامپيوتر، كابل و كانكتور را فراهم آورده است.

http://www.73.com/

انواع قطعات كامپيوتر، كابل و سوئيچ را مي‌توانيد از آدرس زير خريداري كنيد.

http://www.startech.com/

سايت وب يك عرضه كننده كابلهاي “PC” و كانكتور را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.pccables.com/

مجموعه بزرگي از انواع كابل، كانكتور و قطعات كامپيوتر را در آردس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.ramelectronics.net/

مجموعه‌اي از كابلهاي شبكه و كانكتور را در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.timberconn.com/

يك شركت خدماتي كه در زمينه كابل‌كشي‌هاي ولتاژ پايين فعاليت دارد سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cablers.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از سرويسهاي يك شركت خدماتي كه در زمينه كابل‌كشي شبكه فعاليت مي‌كند بهره‌مند شويد.

http://www.fastlinkcabling.com/

انواع خدمات كابل‌كشي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.cabling-services.com/