شيمی

مرجعي درباره منابع و سايت‌هاي مربوط به شيمي در اينترنت را با مراجعه به سايت ChemFinder در آدرس زير مي‌توانيد بيابيد. در اين سايت ضمناً مي‌توانيد درباره ابزار و لوازم آزمايشگاهي و شيميايي اطلاعات كسب كنيد.

http://www.chemfinder.com/

سايت BioChemNet يك فهرست مفصل درباره منابع مربوط به شيمي و بيولوژي در اينترنت را در اختيارتان مي‌گذارد.

http://schmide.com/bionet.cfm

مفاهيم و عناوين مهندسي شيمي كه بر اساس حروف الفباء مرتب شده‌اند به همراه يك موتور جستجو براي سادگي دريافتن موضوعات در آدرس زير قابل دستيابي هستند.

http://www.treasure-troves.com/chem/chem/html

دانشگاه ليورپول يك صفحه وب براي ارائه آدرس سايت‌هاي شركت‌هاي شيميايي، منابع مواد اوليه شيميايي و مؤسسات مرتبط را كه در آن بيش از 6300 عنوان يافت مي‌شود. در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.liv.ac.uk/chemistry/links/links.html

انجمن شيميايي آمريكا ( ACS) مجموعه‌ايي از منابع علمي درباره موضوعات مربوط به علم شيمي را در آدرس سايت خودش عرضه كرده است.

http://www.chemistry/links/links.html

انجمن شيميايي آمريكا ( ACS) مجموعه‌اي از منابع علمي درباره موضوعات مربوط به علم شيمي را در آدرس سايت خودش عرضه كرده است.

http://www.chemcener.org/

بهترين‌هاي وب درباره شيمي در آرس زير براي علاقمندان عرضه شده است.

http://www.ch.ic.ax.uk/infobahn/boc_notable.html

راهنماي خوبي براي خريد بيش از 200000 عنوان اعم از كتاب، محصولات و تجهيزات مرتبط با علم شيمي را را با مراجعه به Chem Source مي‌يابيد.

http://www.chemsources.com/

راهنماي خريد كتاب‌هاي شيمي در تمام زير مجموعه‌هاي آن، در آدرس زير عرضه شده است.

http://www.umsl.edu/divisions/artscience/chemistry/books/

اگر معلم شيمي هستيد با مراجعه به سايت قرار گرفته در آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات فراواني درباره اين حرفه و بسياري نكات راجع به جزئيات آن را بيابيد.

http://www.lynx-ltd.org/index.html

دانشگاه تنسي اقدام به ارائه جزئيات مراكز آموزشي علم شيمي در اينترنت كرده است براي استفاده از آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://acad.tnstate.edu/~chement/

اگر به سايت GAMESS مراجعه كنيد مي‌توانيد راجع به ساختار مولكول‌ها و مدارهاي الكترون‌ها اطلاعات خوبي كسب كنيد. آنچه در اين سايت مي‌يابيد مقدمات علم شيمي كوانتم است.

http://www.msg.ameslab.gov/gamess/gamess.html

انجمن شيميايي آمريكا ( ACS) يك نشريه علمي در زمينه شيمي را در آدرس زير منتشر مي‌كند.

http://pubs.acs.org/

مجله مهندسي شيمي را كه در آدرس زير قابل يافتن است حتماً مطالعه كنيد در اين مجله بسياري مطالب خواندي درباره موضوعات مربوط به علم مهندسي شيمي را خواهيد يافت.

http://www.che.com/

اخبار شيمي و مهندسي كه مجله‌اي معتبر است بخشي از اطلاعات چاپ شده خود در آدرس زير براي همگان عرضه مي‌كند.

http://pubs.acs.org/cen/index.html

مجله‌اي در رابطه با محصلين رشته شيمي به نام The Chemical Educator بخشي از اطلاعات خود را در آدرس زير عرضه مي‌كند.

يك مجله هفتگي به نام Chemical Week كه اطلاعات فراواني در زمينه شيمي و

http://journals.springer-ny.com

 كاربرد آن در صنايع را در اختيار افراد مي‌گذارد در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.chemweek.com/

يك مجله بين‌المللي به نام Chemistry and Industry كه درباره علوم بيولوژيكي، غذا و محيط و رابطه آنها با علم شيمي صحبت مي‌كند در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://ci.mond.org/

يك مجله هندي درباره شيمي در آدرس زير اطلاعات فراواني را به زبان انگليسي عرضه مي‌كند.

http://www.indialinks.com/Ijhc/

مجله اينترنتي شيمي كه درباره تحقيقات انجام شده و موضوعات فراوان ديگر اطلاعات زيادي را در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.ijc.com/

مجله‌ايي درباره شيمي بيولوژيك را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.jbc.org/

مجله‌ايي درباره مدل‌هاي مولكولي با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي و استفاده است.

http://www.ccc.uni-erlangen.de/jmolmo

آزمايشگاه مالت در دانشگاه لستين تگزاس اطلاعات خوبي را درباره شيمي آزمايشگاهي عرضه مي‌كند. كاقس اشت به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.lib.utexas.edu/Libs/chem/

نسخه انگليسي از يك مجله روسي كه درباره شيمي صحبت مي‌كند در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.turpion.org/rcr/

درباره شيمي مدرن و تاريخ تحولات آن مي‌توانيد از دائرالمعارف علوم اوكولت در آدرس زير اطلاعات كسب كنيد.

http://www.djmcadam.com/alchemy.htm

تاريخ مفصل علوم شيمي از دوران باستان تا امروز كه به ترتيب دروه‌هاي زماني مرتب شده است در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.nidlink.com/~jfromm/history2/chemist.htm

بيش از 30 مقاله تاريخي در علم شيمي كه ارزش فراواني دارند در آدرس زير عضه شده است.

http://www.asap.unimelb.edu.au/hsm/data/487.htm

بعضي از منابع مربوط به تاريخي شيمي از قرن نوزدهم در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.history.rochester.edu/scientific_american/

كتاب تاريخ شيمي به صورت آن‌لاين و تماماً به فرم متني در آدرس زير قابل دسترسي است. 

http://www.ntu.edu.au/education/wardonli.html

دبيرستان ويلتون تحقيقي درباره تاريخ شيمي به همراه فهرستي براي يافتن منابع مرتبط را در آدرس زير ارائه كرده است.

http://w3.nai.net/~bobsalsa/history_of_chemistry.htm

منابع جالبي درباره تاريخ علم شيمي در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.ouc.bc.ca/chem/c_links/histlinks.html