سفارتخانه ها

سفارت ايتاليا در واشنگتن سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.italyemb.org/

سفارت ايتاليا در لندن را با مراجعه ب سايت وب آن در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.embitaly.org.uk/

سايت وب سفارت ايتاليا در مصر را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.italembassy.org.eg/

با مراجعه به آدرس زير سايت سفارت ايتاليا در توكيو را ملاحظه كنيد.

http://sunsite.sut.acjp/embitaly/

سايت وب سفارت ايسلند در واشنگتن با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.iceland.org/

سفارت آمريكا در بحرين يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.usembassy.com.bh/

سايت وب سفارت چين در واشنگتن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.china-embassy.org/

سفارت جمهوري ازبكستان در واشنگتن را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.uzbekistan.org/

سفارت استراليا در يوگسلاوي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.australia.org.uk/

سايت وب سفارت استراليا در استكهلم را با مراجعه به آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.austemb.se/

سفارت استراليا در مجارستان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ausembbp.hu/

سفارت استراليا در رم يك سايت وب ديدني در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.australian-embassy.it/

سايت وب سفارت استراليا در بيروت را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.austemb.org.ld/

سفارت استراليا در هلند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.australian-embassy.nl/

سايت وب سفارت استراليا در بانكوك در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.austembassy.or.th/

سفارت انگلستان در بلغارستان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.british-embassy.bg/

با مراجعه به سايت زير سايت وب سفارت انگلستان در اسلووني را خواهيد يافت.

http://www.british-embassy.si/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير متعلق به سفارت انگلستان در اوكراين مي‌باشد.

http://www.britemb-ukrain.net:8101/

سفارت انگلستان  در جمهوري چك را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس وب آن در زير بيابيد.

http://www.britain.cz/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير متعلق به سفارت انگلستان در هلسينكي فنلاند مي‌باشد.

http://www.ukembassy.fi/

سفارتخانه فرانسه درسنگاپور يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.france.org.sg/

سفارت فرانسه در آفريقاي جنوبي را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.franc.co.za/

سايت وب سفارت فرانسه در انگلستان را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ambafrance.org.uk/

سفارت فرانسه در عمان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ambafranceorg.go/

سايت وب سفارت فرانسه در اوكراين را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ambafrance.kiev.ua/

سايت وب سفارت كانادا در فنلاند را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.canada.fi/

سفارت كانادا در چين يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.canada.org/hk/

سايت وب سفارت كانادا در برن سوئيس را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.canada-ambassade.ch/

سايت وب سفارت كانادا در امارات‌متحده‌عربي با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.canada.org.ae/

سايت وب سفارت كانادا در ايتاليا را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.canada.it/

سايت وب سفارت كانادا در دمشق در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.canembdam.org/

سايت وب سفارت كانادا در بوداپست در آدرس زير قرار دارد.

http://www.dfait-maeci.gc.ca/budapest/

سفارت فدارسيون روسيه در واشنگتن را با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.russianembassy.org/

سايت وب سفارت هند در مسكو در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.indianembassy.ru/

سايت وب سفارت ايرلند در واشنگتن در آدرس زير قرار دارد.

http://www.irelandemb.org/

سايت وب سفارت ژاپن در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد ملاحظه كنيد.

http://www.embjapan.org.uk/

سفارت ژاپن رد پاكستان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.japanemb.org.pk/

سفارت مكزيك در اسپانيا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.embamex.es/

سايت وب سفارت پرو در فرانسه را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.amb.perou.fr/