صنايع توليدی

سايت وب يك شركت توليدكننده فوم در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.thehomeoffoam.co.uk/

فهرست شركتهاي توليدي در كشور تركيه در آدرس زير قرار دارد.

http://www.turkindex.com/

يك توليدكننده ماشين‌آلات مربوط به صنايع آلومينيم سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.jaemac.com/

با مراجعه به آدرس زير يك توليدكننده لوازم مربوط به تعمير اتومبيل مانند بالابر و دستگاه بالانس را خواهيد يافت.

http://www.johnbean.com/

براي خريد انواع روان‌كننده‌ها و چرب كننده‌هاي مورد استفاده در صنايع به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.le-inc.com/

گروه “M&M” توليدكننده انواع ماشينهاي بسته‌بندي مي‌باشد. سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.3p-machingary.com/

يك توليدكننده ابزارهاي اندازه‌گيري و تشخيص (Sensor) سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.moisturesystems.com/

در آدرس زير سايت وب يك توليدكننده دستگاههاي اسپري فلز را خواهيد يافت.

http://www.ospreymetals.co.uk/

سايت وب صنايع “PAGE” كه در زمينه‌هاي مختلف مانند محصولات شيميايي، دارويي، الكترونيكي و غذايي فعاليت دارد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.pageintl.com/

يك توليدكننده ظروف و مايعات استريل سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.pharmaturm.com/

سايت وب صنايع “GORE” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.gore.com/

يك توليدكننده سيستمهاي كنترل سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.accutroninc.com/