سنگهای تزئينی و ساختمانی

در سايت “Dixie” مي‌توانيد انواع سنگها براي محوطه‌سازي را خريداري كنيد.

http://www.dixiestone.com/

با مراجعه به سايت زير انواع سنگهاي ساختماني را مي‌‌توانيد بخريد.

http://www.gostones.com/

براي تزئين محوطه اطراف ساختمان و ديوارها مي‌توانيد از آدرس زير كمك بگيريد.

http://www.landscapecreations.com/

يك عرضه كننده انواع سنگهاي زينتي و ساختماني را با مراجعه به سايت زير خواهيد يافت.

http://www.santafestone.com/

كلكسيوني از انواع سنگهاي تزئيني و ساختماني با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.stonecenter.com/

در آدرس زير مي‌توانيد مواد و لوازم مورد نياز براي نگهداري از سنگهاي ساختماني و تزئيني را بيابيد.

http://www.natural-stone.com/

با مراجعه به آدرس زير به يك مجله آن‌لاين درباره سنگ، معدن و استخراج دسترسي پيدا مي‌كنيد.

http://www.pitandquarry.com/

گروه متخصصان راجرز در زمينه استخراج و معادن فعاليت دارند. سايت وب آنها را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.rogersgroupinc.com/

سايت وب “Abaco” كه يكي از توليدكنندگان ماشين‌آلات مربوط به صنايع استخراج و فرم‌دهي سنگ مي‌باشد در آدرس زير قرار دارد.

http://www.abaco.com.au/

با مراجعه به سايت وب قرار گرفته در آدرس زير يك مؤسسه تجاري هندي را خواهيد يافت كه در زمينه صادرات سنگ فعاليت دارد.

http://www.abcmerchandising.com/

يك عرضه كننده سنگ در كشود كانادا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.acropolis-stone.com/

صنايع “AGGREGATE” سايت وب زيباي خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.aggregate.com/