صنايع مختلف

 ليست كاملي از صنايع نفت و گاز در وب را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.discoveryplace.com/

انجمن توليدكنندگان محصولات مرتبط با سلامتي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.himanet.com/

مرجع صنايع پتروشيمي در وب در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.bydrocabononline.com/

مرجع صنايع بازيابي مواد زائد و زباله‌ها را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.pollutiononline.com/

مرجع كامل صنايع پمپ‌سازي در اينترنت را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.pumpworld.com/

مرجع صنايع توليد‌كننده محصولات مرتبط با توليد نيرو را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.poweronline.com/

انجمن صنايع توليدكننده مواد غذايي با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.foodonline.com/industry_association.html

مرجع كامل آدرس‌هاي صنايع توليد‌كننده محصولات طبي و پزشكي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.medicaldesignonline.com/

منابع ابزارهاي ذخيره‌سازي اطلاعات در شبكه‌ها‌ را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.storageguide.com/

يك توليد‌كننده بزرگ نرم‌افزار‌هاي صنعتي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيشتر بشناسيد.

http://www.whitelight.com/

شركت‌هاي فعال در زمينه شيميايي را كه در وب داراي آدرس هستند مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.chemicalonline.com/

شركت Maguire از صنايع موفق در زمينه پلاستيك است. براي آشنايي با آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.maguire.com/

با مراجعه به آدرس زير اطلاعات زيادي درباره ابزارهاي جابجايي مواد اوليه براي صنايع به دست خواهيد آورد.

http://www.mhia.org/

گروه صنايع Tresk توليدكننده انواع ابزارهاي جابجا كننده مواد و بالابرها را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بهتر بشناسيد.

http://www.tresk.com/

صفحه وب شبكه اطلاع‌رساني صنايع الكترونيك و برق در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.eenet.com/