صنايع دستی

اگر به دنبال صنايع دستي مي‌گرديد مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير و به كمك موتور جستجويي كه در اين سايت قرار گرفته، آنچه را مي‌خواهيد بيابيد.

http://www.bella-décor.com/search.html

با مراجعه به سايت Craft’s Report به صورت ماهيانه از وقايع و اخبار مربوط به صنايع دستي مطلع خواهيد شد.

http://www.craftsreport.com

براي فروش صنايع دستي يا تعويض آن با ساير محصولات عرضه شده مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.folkart.com/

ليست كاملي از انتشارات و مجلاتي كه در زمينه صنايع دستي بومي فعاليت دارند به همراه توضيحات كاملي در باره هريك را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.folkartisans.com/pages/nspub.html

ليست مفصلي از منابع هنري در رابطه با صنايع دستي كه اكثر آنها، امكانات خود را به صورت مجاز عرضه مي‌كنند در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.myfree.com/freestf3.htm

در Mary’s Craft نكات بيشماري براي كار در زمينه صنايع دستي مختلف از جمله سفال را خواهيد يافت.

http://www.net5000.com/crafts/

انجمن بين‌المللي صنايع دستي براي اطلاع‌رساني به علاقمندان و فعالان در اين زمينه اقدام به راه اندازي يك سايت در اينترنت در آدرس زير كرده است.

http://www.craftassoc.com/

مجموعه‌اي از اطلاعات در زمينه صنايع دستي بافتني به همراه ليست كاملي از منابع مرتبط و مجلات در همين زمينه را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.textiles.org/

در باره بهترين طراحان آمريكايي در محدوده سالهاي 1985 تا 1920 مي‌توانيد با مراجعه به سايت قرار گرفته در آدرس زير اطلاعات فراواني بيابيد.

http://www.dscweb.com/aandcintro.html

عناوين گوناگون هنري، ارتباط با هنرمندان، امكان صحبت رو در رو، نصايح مفيد براي فعاليتهاي هنري و بسياري موارد ديگر با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.craftweb.com/