صنايع

دپارتمان تجارت و صنايع در انگلستان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.dti.gov.uk/

اگر مي‌خواهيد از برنامه آخرين نمايشگاه صنعتي مطلع شويد يا در سمينار بخصوصي شركت كنيد مي‌توانيد اطلاعات مورد نياز را از آدرس زير دريافت نماييد.

http://www.tsnn.com/

سايت وب صنايع شيميايي تاكدا در ژاپن را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.takeda.co./jp/

سايت وب صنايع شيميايي در اروپا با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.cefic.be/

درسايت وب “Chem Alliance” اطلاعات گوناگون و جديد در زمينه پروسه‌هاي صنعتي در صنايع شيميايي عرضه مي‌شود.

http://www.chemalliance.org/

اطلاعات مربوط به صنايع شيميايي در زمينه‌هاي مختلف در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.chahq.com/

انجمن سازندگان صنايع ساختماني يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cimante.com/

سايت وب يك انجمن صنايع ساختماني در سنگاپور را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.cidb.gov.sg/

انجمن محاسبات صنايع ساختماني در انگلستان يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cica.org.uk/

يك فهرست از مهندسين، آرشيتكها و صنايع ساختماني در آدرس زير قرار گر فته است.

http://www.thebluebook.com/

سايت وب يك بازار اينترنتي براي مهندسين در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.building.org/

مركز صنايع ساختماني در وب در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.buildingweb.com/

يك مؤسسه تحقيقاتي و آموزشي در زمينه صنايع ساختماني سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.construction-institute.org/

يك راهنماي فروشندگان تجهيزات، ماشين‌آلات و لوازم مورد نياز صنايع ساختماني در آدرس زير قرار دارد.

http://www.consource.com/

گروهي از متخصصان ايمني در صنايع ساختماني يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.opsafesite.com/

شبكه تجاري صنايع الكتريكي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.trades.net/

شبكه اطلاع‌رساني در صنايع اتومبيل را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.autoguide.net/

يك مرجع خوب براي كسب اطلاعات در زمينه تعمير اتوامبيلهاي تصادفي و صنايع فعال در اين زمينه با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.collision-insight.com/

آدرس زير يك ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني در زمينه صنايع اتومبيل مي‌باشد. بازديد از اين سايت به تمام علاقمندان به اتومبيل توصيه مي‌شود.

http://www.carspecs.com/

مرجع كامل صنايع اتومبيل و فروشندگان در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.cardealerships.com/

براي كسب اطلاعات در زمينه صنايع اتومبيل در تركيه به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.konacommunications.com/

با مراجعه به آدرس زير  مي‌توانيد در يك بانك اطلاعاتي بزرگ به دنبال صنايع اتومبيل مورد نظر جستجو نماييد.

http://www.carsurvey.com/

سايت وب شركت “ADT” كه در زمينه اتومبيل و فروش آن فعاليت دارد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.adtauto.com/

يك بازار خريد و فروش اتومبيل در آدرس زير قرار دارد.

http://www.fleetnet.co.uk/

اخبار صنايع اتومبيل انگلستان در آدرس زير عرضه مي‌شود.

http://www.autoindustry.co.uk/

اخبار صنايع اتومبيل نيوزلند را با مراجعه به آدرس زير بدست خواهيد آورد.

http://www.auto.co.nz/

سايت وب صنايع اتومبيل “HCI” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.euroautoindustry.com/

انجمن “CCPIC“ به منظور آموزش به جويندگان كار و مديران صنايع و همچنين به كساني كه مايل به بالا بردن توان كاري خود هستند تاسيس شده است.

http://www.ccpic.com/

موسسه‌اي كه سايت وب آن را در آدرس زير خواهيد ديد، بمنظور كمك به جويندگان كار و مدير ان صنايع  كه به نيروي متخصص نياز دارند تاسيس شده است.

http://www.picny.org/

برنامه زمانبندي نمايشگاههاي صنايع غذايي با مراجعه به آدرس زير در اختيار شماست.

http://www.produx.com/

بانك اطلاعاتي صنايع غذايي ايتاليا در آدرس زير قرار دارد.

http://www.cdvnet.it/

اگر مايل هستيد در صنايع غذايي به فعاليت بپردازيد مي‌توانيد براي يافتن كار از آدرس زير كمك بگيريد.

http://www.chefjob.com/

يك مجله آن‌لاين كه اخبار صنايع غذايي را منتشر مي‌كند و در آدرس زير قرار دارد.

http://www.foodindustrynews.com/

سايت وب گروه دانون كه از پيشروان صنايع غذايي است در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.danonegroup.com/

يك مرجع جالب در زمينه صنايع غذايي را با مراجعه به آدرس زير خواهيديافت.

http://just-food.com/

سنديكاي صنايع دارويي انگلستان يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.abpi.org.uk/

سايت وب صنايع دارويي “Zhuhai” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.dongxin.com.cn/

راهنماي كاريابي در صنايع دارويي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.hparmaceutical-sals.com/

راهنماي صنايع دارويي برزيل در آدرس زير قرار دارد.

http://www.medley.com.br/

فهرستي از شركتهاي فعال در صنايع دارويي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.pfizer.com/

اخبار صنايع دارويي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.roche.com/