مشکلات سال 2000

سايت InfoDev حاوي اطلاعات فراواني در رابطه با مشكلاتي كه پس از آغاز سال 2000 در كامپيوتر‌ها بروز خواهد كرد مي‌باشد. براي استفاده از اين اطلاعات به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://senate.gov/~y2k/

آمارهاي مختلف در رابطه با مشكلات سال 2000 توسط مركز آمار و مطالعات بين‌المللي ارائه شده است. اخبار و اطلاعات مرتبط نيز در اين سايت يافت مي‌شود.

http://www.csis.org/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد، قادر خواهيد بود تا نتايج بسياري از فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با مشكل سال 2000 را بيابيد.

http://www.euy2k.com/

مركز هدايت فعاليت‌هاي مربوط به حل مشكل سال 2000، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.iy2kcc.org/

اگر مايل باشيد نتايج فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با مشكل سال 2000 در آمريكا را بيابيد مي‌توانيد به آدرس زير سري بزنيد.

http://www.y2k.gov/

گلوبال 2000 كه در سنگاپور در زمينه مشكلات سال 2000 فعاليت مي‌كند نتايج فعاليت‌هاي خود را در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.global2kcom/

شركت‌هاي فعال در خطوط هوايي شمال آمريكا در زمينه سال 2000 فعاليت‌هاي فراوان انجام داده‌اند. نتايج اين فعاليت‌ها را، ATA در سايت زير عرضه كرده است.

http://www.Cirionmillwnnium.org/

درسايت CPSR كه در آدرس زير قرار گرفته است علاوه بر كسب اطلاعات درباره مشكل سال 2000 مي‌توانيد به منابع مختلفي درباره اينترنت، كتاب‌هاي كامپيوتري و بسياري موضوعات ديگر نيز دست پيدا كنيد.

http://www.cpsr.org/

در ناحيه غربي استراليا فعاليت‌هايي براي غلبه بر مشكل سال 2000 انجام مي‌شود كه نتايج آنها را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.y2k.wa.gov.au/

يك مرجع ديگر براي كسب اطلاعات درباره فعاليت‌هاي انجام شده در استراليا براي حل مشكل سال 2000 در آدرس زير قرار دارد.

http://www.wifi.at/tub/2000

براي كسب نتايج فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با مشكل 2000 در آرژانتين مي‌توانيد به سايت زير مراجعه كنيد.

http://www.sfp.gov.ar/2000/2000.html

نتايج فعاليت‌هاي انجام شده براي حل مشكل سال 2000 دركشور بنگلادش را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.bccbd.org/

در كشور برزيل فعاليت‌هايي براي غلبه بر مشكل سال 2000 انجام شده است كه با مراجعه به آدرس زير قابل مطالعه است.

http://www.mare.gov.br/a2000/

يكي از مراجع مربوط به بررسي و حل مشكل سال 2000 در كانادا، بخشي از اطلاعات و فعاليت‌هاي خود را در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.gov.on.ca/year2000

كميته بررسي وضعيت كامپيوترهاي قبرس در سال 2000 نتايج فعاليت‌هاي خود را در آدرس زير ارائه مي‌كند.

http://www.y2kcommittee.cytanet.com.cy/

در كشور اكوادور بررسي‌ها و فعاليت‌هاي فراواني در رابطه با مشكل 2000 انجام شده. نتايج اين فعاليت‌ها را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.finsinc.com/tpapers/year2000/index.html

سايت قرار گرفته در آدرس زير، اطلاعات خوبي درباره فعاليت‌هاي مرتبط با حل مشكل 2000 در كشور فرانسه را عرضع مي‌كند.

http://www.an2000.gouv.fr/

براي كسب اطلاعات راجع به فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با مشكل 2000 در يونان به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.year2000.gr/

سيستم‌هاي بانكي ژاپن براي حل مشكل 2000 تلاش فراواني كرده‌اند و از هم‌اكنون آمادگي خود را براي آغاز سال 2000 اعلام نموده‌اند. براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.y2kkenya.go.ke/