رياضيات

اگر نمي‌توانيد يك مسئله رياضي را حل كنيد كافي است به Dr.Math مراجعه كرده، مسئله خود را مطرح كنيد و سپس راه حل آن را توسط email دريافت نماييد در عين حال مي‌توانيد راه حل ساير مسائل ديگر را نيز بيابيد. فقط كافي است به آدرس زير سري بزنيد.

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/dr-marh.html

يك فهرست قابل جستجو از منابع مرتبط با رياضي در وب ارائه شده است و در آدرس زير قرار دارد.

http://www.csc.fi/math_topics/

يك محصل كالج كه علاقه زيادي به حل مسائل رياضي دارد در وب آماده است تا به مشكلات شما در باره رياضيات، جبر، هندسه و مثلثات پاسخ دهد.

http://www.freeyellow.com/members5/allmath/index1.htm

تاريخچه كامل لغات بكار رفته در رياضيات به همراه معناي كامل آنها در آدرس زير قرار دارد.

http://members.aol.com/geff570/mathword.html

اعداد ثابت فراواني در رياضي بكار برده مي‌شوند كه براي اطلاع از مقدار دقيق آنها مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.mathsoft.com/asolve/constant/constant.html

بيوگرافي بيش از 1000 رياضي‌دان را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

آخرين رخدادهاي عالم رياضي و ليستي از انتشارات مربوط به رياضيات توسط MSRI در آدرس زير ارائه مي‌شود.

http://www.msri.org/

سايت بسيار جالبي كه به صورت آن لاين ابزارهاي رسم و محاسبه در اختيارتان مي‌گذارد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/

بيش از 300 صفحه اطلاعات در زمينه رياضيات شامل تئوري اعداد، تركيبات، هندسه و تاريخ رياضي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.seamet.com/~ksbrown/

سايت جالبي كه مجموعه‌اي از منابع مربوط به رياضي، اخبار، پرسش و پاسخ و معماهاي گوناگون را مطرح مي‌كند در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.mathpuzzle.com/

براي كساني كه مي‌خواهند در زمينه رياضيات تحصيل كنند، مراجعه به آدرس زير بسيار مفيد است. در اينجا مي‌توان در باره مدارس و دانشگاههاي فعال در زمينه رياضيات كسب اطلاع كرد.

http://forum.swarthmore.edu