راه و ساختمان

انجمن مهندسين حرفه‌اي راه و ساختمان اندرسون سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.andassoc.com/

انجمن طراحان ساختمان “ Lund storm ” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.lundstorm.cc/

دفتر مهندسي كانكلين و سوروكا سايت وب خود را در آدرس زير قرار دارد.

http://www.conklinandsoroka.com/

دپارتمان مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه كاروليناي شمالي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ce.ncsu.edu/

دپارتمان مهندسي راه و ساختمان دانشگاه تگزاس سايت وب خود را در آدرس زير قرارداده است.

http://www.ce.ttu.edu/

مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي مهندسي راه و ساختمان توسط “ Eagleepoint.com/

دپارتمان مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه جان هاپكينز، يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ci.jhu.edu/

دپارتمان مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه واترلو واقع در كانادا را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.civil.uwaterloo.ca/

انجمن مهندسان مشاور آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ace-plc.com/

گروهي از مشاوران ساختمان و مهندسين زيست محيطي، اطلاعات مختلفي را در سايت زير به علاقمندان ارائه مي‌كند.

http://www.cecinc.com/

گروه مشاوران توسعه كه در زمينه راه و ساختمان فعاليت مي‌كنند را با مراجعه به سايت وب آنها واقع در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.dcginc.net/

با مراجعه به آدرس زير گروهي از مشاوران در زمينه راه و ساختمان، مهندسي زيست‌محيطي، زمين شناسي و كنترل بازرسي را خواهيد يافت.

http://www.gaiconsultants.com/

شركت پرتيت ارائه كننده خدمات مهندسي و مشاوره سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.perteet.com/

شركت مهندسي برگر‌آبام يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.abam.com/

نرم‌افزارهاي توليد شده توسط “ PIZER” عموماً در زمينه تاسيسات و ساختمان مي‌باشند. براي آشنايي با آنها مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.pizer.com/

شركت “ Boston Harbor ” انواع نرم‌افزارهاي مهندسي ساختمان و افرودنيهاي Auto CAD را ارائه مي‌كند.

http://www.bhsinc.com/

چنانچه در زمينه منابع آب فعاليت مي‌كنيد مي‌توانيد انواع نرم‌افزارهاي مرتبط را در آدرس زير بيابد.

http://www.bossitel.com/

در آدرس زير مي‌توانيد انواع نرم‌افزارهاي مربوط به مهندسي راه و ساختمان را دريافت كنيد.

http://www.civilwoeld.com/

نرم‌افزارهاي مربوط به طراحي در مهندسي راه و ساختمان را در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.geopak.com/

در آدرس زير مي‌توانيد با انتشارات انجمن مهندسين راه و ساختمان در آمريكا آشنا شويد.

http://www.pubs.asce.org/

اگر مهندس راه و ساختمان هستيد و به دنبال شغل مي‌گرديد مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://civilengineeringjobs.com/

سايت وب مهندسين مشاور باكستر و وودمن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.baxwood.com/

دفتر مهندسين يونيپن در هند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.unipan.com/

سايت وب دپارتمان مهندسي و راه و ساختمان در دانشگاه بريتيش كلمبيا در آدرس زير قرار داده است.

http://www.civil.ubc.ca/