رادار

وضعيت آب و هوا در نقاط مختلف جهان را مي‌توانيد با كمك پوشش راداري “Intellicast” در سايت وب آن بيابيد.

http://www.intellicast.com/

انواع دتكتورهاي رادارهاي اتومبيل را ميتوانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.allcableboxes.com/

ابزارهاي نوري و دتكتورهاي ليزري با مراجعه به آدرس زير قابل خريد است.

http://laserbusters.com/

در سايت “Beltronics” مي‌توانيد با انواع مختلف رادارهاي مخصوص اتومبيل در دتكتورهاي آن آشنا شويد.

http://www.beltronics.com/

انواع مختلف ابزارهاي الكترونيكي براي تشخيص سرعت در آدرس زير يافت مي‌شوند.

http://www.speedlabs.com/

شركت “Escort” انواع ابزارهاي تشخيص سرعت نوري و ليزري را عرضه مي‌كند.

http://www.escortradar.com

در آدرس زير مي‌توانيد وضعيت آب و هوا در سرتاسر جهان را كه با كمك رادار و تصاوير ماهواره تهيه شده‌اند بيابيد.

http://www.weathersite.com/

در آدرس زير با روش جالبي براي كنترل ترافيك با كمك ابزارهاي الكترونيكي آشنا خواهيد شد.

http://www.jamradar.com/

در سايت زير مي‌توانيد ابزارهاي مختلف الكترونيكي براي تشخيص سرعت را خريداري كنيد.

http://www.radar.co.nz/