پل سازی

يك مرجع خوب براي مهندسين راه در زمينه پل سازي، سايت وب انجمن طراحان و سازندگان پل مي‌باشد كه آن را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد ملاحظه كنيد.

http://www.abcdpittsburgh.org/

در رابطه با مهندسي پل سازي مي‌توانيد در آدرس زير اطلاعات جالبي بدست آوريد.

http://www.bridgepros.com/

محلي براي بدست آوردن انواع نرم‌افزارهاي مربوط به طراحي پل‌ها در آدرس زير قرار دارد.

http://www.bridgesite.com/

تصاويري از پل پورت هورون در ميشيگان را مي‌توانيد در آدرس زير ملاحضه كنيد.

http://www.airsho.com/prothuron.htm

شركت ساختماني هانسن كه سازنده انواع پلها مي‌باشد، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://hansenbridge.com/

سايت وب واقع در آدرس زير به شما نشان مي‌دهد چگونه احداث يك پل باعث بهبود وضعيت ترافيك مي‌شود.

http://www.4thavenuebridge.com/

سايت وب “CAN/ACM” كه يك شركت مشاوره در زمينه مواد تركيبي ساختماني است در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.mgnet.ca/can-acn.html

دپارتمان حمل و نقل در رود آيلند اطلاعات فراواني در زمينه پل سازي در اختيار شما قرار مي‌دهد.

http://www.dot.state.ri.us/

دپارتمان حمل و نقل ايالت نيويورك سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.dot.state.ny.us/

شركت ساختماني “STUPP” مجري طرحهاي پل سازي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.stuppbros.com/home.html