پتروشيمی و صنايع شيميايی

كنسرسيوم ارزيابي صنايع پتروشيمي (CPIB) تجربيات خود را در سايت وب قرار داده و در آدرس زير براي همه عرضه كرده است.

http://www.cpib.org/

شركت چيني جنيان، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.jnsh.com/

شركت “SPICGROUP” در سايت وب قرار گرفته و در آدرس زير به معرفي كالاها و محصولات خود مي‌پردازد.

http://www.spicgroup.com/

يك توليدكننده محصولات حفاظت شده در مقابل انفجار كه براي شركتهاي نفتي و شيميايي مناسب است، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.lawquip.com/

متخصصان صنايع شيميايي در آدرس زير مشاوره‌هاي لازم را براي علاقمندان ارائه مي‌كنند.

http://www.catsites.com/

سايت وب “CSMA” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.csmassociastion.org/

شركت چيني شن‌زن در زمينه صنايع شيميايي فعاليت مي‌كند. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.cncese.com.cn/

اطلاعات مختلفي درباره صنايع شيميايي چين در آدرس زير قابل يافتن است.

http://www.cnionline.com/

در آدرس زير مي‌توانيد با فعاليتهاي شركت “Integrated Scientific” آشنا شويد.

http://www.integsci.com/

شركت “Chem Systems”عرضه كننده تكنولوژيهاي مختلف و مشاوره در صنايع شيميايي است و سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.chemsystems.com/

سايت وب شركت كره‌ايي “CMRI” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.cri.co.uk/

كتاب بزرگ صنايع شيميايي را با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.petrochemdata.com/

راهنماي كامل صنايع شيميايي شامل كارخانجات، منابع، مهندسي شيمي و بسياري ديگر در آدرس زير قابل يافتن است.

http://www.neis.com/

مركز تحقيقات “CIIT” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ciit.org/

انجمن صنايع شيميايي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.mond.org/

سايت وب “ICI” كه يك شركت توليدكننده صنايع شيميايي است در آدرس زير قرار دارد.

http://www.ici.com/

صفحه وب صنايع شيميايي اروپايي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.cefic.be/

يك توليدكننده انواع محصولات شيميايي در انگلستان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.sourcerer.co.uk/

يكي از بانكهاي اطلاعاتي عرضه كننده اطلاعات مربوط به صنايع شيميايي در آدرس زير قرار گرفته .

http://www.sric.sri.com/dbrd/

راهنماي خريدارن تكنولوژي صنايع شيميايي در آدرس زير قرار گرفته است. در عين حال يك مجموعه آدرسهاي جالب در رابطه با كارخانجات و توليدكنندگان مواد شيميايي يافت مي‌شود.

http://www.petropages.com/

سايت وب شركت “RCI” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.repchem.com/

صنايع شيميايي “Madison” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.madisonchmical.com/

شركت “Dalan” از توليدكنندگان مواد شيميايي در تركيه است و سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.dalan.com.tr/

صنايع شيميايي پنسيلوانيا سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.pcic.org/

سايت وب “MCIC” را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.mcicnc.org/

شركت “Eksoy” سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.eksoy.com.tr/

شركت “CIHC” در مصر يك سايت وب براي معرفي كالاها و خدمات خود ايجاد كرده است. اين سايت در آدرس زير قرار دارد.

http://www.cihc.com.eg/

شركت “Ajanta” يكي از توليدكنندگان رنگهاي خوراكي در هند است. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.ajantacolours.com/

يك مركز خوب براي تبادل اطلاعات تجاري در زمينه محصولات شيميايي در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.ist-chemical-market.com/

شركت “Gadiv” كه يك توليدكننده محصولات شيميايي است، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.gadiv.com/

براي دريافت مشاوره‌ايي در زمينه صنايع شيميايي مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.chemhelp.com/