پرده و رومیزی

در آدرس زير مي‌توانيد انواع طرحهاي پرده، روميزي، ديوار آويز و بسياري چيزهاي جالب ديگر را بيابيد.

http://www.smartcrochet.com/

در آدرس زير طرحهاي جالبي براي پرده و كوبلن را مي‌تونيد بدست آوريد.

http://www.hpototapesttry.com/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد طرحهاي جالبي براي پرده و روميزي بدست خواهيد آورد.

http://www.ssew.com/

پرده‌هاي نقاشي هنرمندان مختلف را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.finalcurtain.com/

انجمني براي پرده دوزان با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.gweep.net/~tefler/gima.html

سايت وب يك توليدكننده انواع پرده‌هاي صنعتي و محافظ را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.goffscurtainwalls.com/

نمايشگاهي از انواع طرحهاي پرده حمام در آدرس زير قابل دسترسي است. بازديد از اين سايت به كليه كساني كه در اين زمينه فعاليت دارند توصيه مي‌شود.

http://www.vitafutura.com/curtains.html

سايت وب يك فروشگاه پرده و لوازم مرتبط با آن مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.mandors.co.uk/

يك فروشگاه پرده سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.astroatlas.com/thecurtainshop/welcome.htm

شركت “GT” توليدكننده انواع پرده‌هاي آشپزخانه، حمام، اتاق و انواع روميزي مي‌باشد. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير ببينيد.

http://www.geneltekstil.com/

سايت وب يك توليدكننده پرده و روميزي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.curtains.com.sg/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با يك توليدكننده انواع پرده اتاق و حمام آشنا شويد.

http://www.louishornik.com/

شركت “POSTCRAFT” با بيش از 65 سال سابقه در توليد انواع روكش محافظ و پرده حمام سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.postcraft.com/

شركت “LOUVREFLEX” توليدكننده انواع لوردراپ است. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.louvre.co.za/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با يك توليدكننده نوع خاصي از لوردراپ آشنا شويد.

http://www.logodrape.com/

در سايت وب “M & T” انواع مختلفي از پرده را مي‌توانيد بيابيد. اين سايت در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.mtdrapes.com/

در سايت وب “Country Curtains” كه در آدرس زير قرار گرفته است مي‌توانيد  انواع پرده‌هاي مختلف را يافته و با روشهاي گوناگون دكوراسيون آشنا شويد.

http://www.countrycurtains.com/

اگر به دنبال راه حل براي پوشاندن انواع در و پنجره مي‌گرديد از سايت زير ديدن كنيد. در اين سايت انواع تجهيزات مربوط به پرده را خواهيد يافت.

http://www.curtainrods.com/