پرستاری

اتحاديه‌ پرستاران آمريكايي، نتيجه فعاليت‌ها و اطلاعات بيشماري را در زمينه‌هاي مختلف و مرتبط با پرستاري در اينترنت و آدرس زير قرار مي‌دهد.

http://www.ana.org/

به آدرس زير مراجعه كنيد و از منابع آن كه اطلاعات بسياري درباره پرستاري است استفاده نماييد.

http://wwwhome.earthlink.net/~codern2/

بسياري از منابع مرتبط با پرستاري در آمريكا و انگليس را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.shef.ac.uk/~nhcon/

گروه خبري پرستاران و مركز تبادل اطلاعات ايشان را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.iqnow.com/library/nurses.html

جزئيات بيشماري درباره استانداري‌هايي كه بايد توسط پرستاران رعايت شود و مطالبي كه براي دانشجويان پرستاري بسيار مفيد مي‌باشد در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://fm-net.com/nurseshomepage/

جديدترين اخبار و اطلاعاتي مورد نياز پرستاران از سراسر جهان در سايت Nurseweek قابل دستيابي است. براي استفاده‌ از آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.nurseweek.com/

اشتراك مجله OJNI مجاني است. اين مجله به صورت الكترونيكي و در آدرس زير منتشر مي‌شود.

http://milkman.cac.psu.edu/~dxm12/ojni.htm

مدرسه پرستاري دانشگاه تگزاس اقدام به گردآوري آدرس‌هاي بيش از 400 مجله مربوط به پرستاري كرده است. اين مجموعه در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://129.109.57.215/catalog/catalog.htm

استانداردهايي كه توسط پرستاران بايد رعايت شود و يك پرستار بايد از آنها اطلاع داشته باشد را مي‌توانيد در سايت nursing Online بيابيد.

http://www.nursing.standard.co.uk/

مجله AAOHN  با مراجعه به اين آدرس خواهيد يافت.

http://www.slackinc.com/allied/aaohn/aaohn/aaohhome.htm

مجله Apon كه عمده مطالب آن راجع به اصول پرستاري است در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.apon.org/journal.htm

براي استفاده از منابع WCCN به آدرس زير مراجعه كنيد. اين منبع يكي از مراكز معتبر در پرستاري است.

http://www.woundcarenet.com/advances.htm

اصول اوليه آناتومي براي پرستاران را مي‌توانيد در آدرس زير قرار بگيرد.

http://www.lib.uchicago.edu/hw/anatomy/

مجله Clinitian Review مطالب منتشر شده خود را در يك سايت نيز قرار مي‌دهد تا براي عموم قابل استفاده باشد.

http://www.medscape.com/CPG/ClinReviews/public/journal.ClinReviews.html

يك كتابفروشي پزشكي در اينترنت در آدرس زير وجود دارد كه با مراجعه به آن مي‌توان از جديد‌ترين عناوين منتشر شده پزشكي اطلاع يافت و در صورت نياز آن را خريداري كرد.

http://www.fimb.com/