علوم زيستی

انجمن پزشكي آمريكا در آدرس زير اقدام به ارائه اطلس بدن آدمي كرده است. استفاده از اطلاعات اين سايت بسيار آموزنده و جالب مي‌باشد.

http://www.ama.assn.org/insigh/gen-hlth/atlas/atlas.htm.

تصاويري از قلب كه با استفاده از سيستم كاردياك توشيبا تهيه شده است در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.cvmg.com

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد، خواهيد توانست از امكانات يك اطلس بدن و تصاوير جالبي در اين زمينه استفاده نماييد.

http://www.mir.mistl.edu/visible-human/atlas.html

اطلس كامل بدن را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. در اين سايت با كليك بر روي هر نقطه از بدن مي‌توانيد جزئيات بيشتري درباره آن نقطه را به دست آوريد.

http://www.cid.ch/david/mainmenu.html

شبكه رفتارشناسي و ژنتيك در استراليا را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.zero.com.au/agen/body-index.html

فهرستي از بانك اطلاعاتي مدل‌هاي ارگانيسم و انواع بيماري‌ها را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.bio.bnl.gov/htmls/big-bio.html

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد مي‌توانيد گرافيك‌هاي كامپيوتري را بيابيد كه به درك بهتر از ساختار مولكولي DNA و عملكرد ويروس HIV كمك مي‌كنند.

http://www.knowledgebydesign.com/tlmc/tlmc.html

يك مركز تحقيقات درباره DAN در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.sb.com/rd/dna.htm

بولتن داروهاي پزشكي كه توسط PIA منتشر مي‌شود حاوي جديدترين اطلاعات دارويي مي‌باشد. براي استفاده از آن كافي است به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://pharminfo.com/pubs/msbmnu.html

براي يافتن اطلاعات مختلف در زمينه داروها مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد.

http://www.who.int/dap/edm.html

اگر در رشته فيزلوژي تحصيل مي‌كنيد، مطالب بسيار خوبي در اين زمينه را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://ajpadvan.phusiology.org/

براي به دست آوردن اطلاعات فراوان در زمينه فيزيولوژي سلولي مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://ajpadvan.phusiology.org/

كلوپ فيزيولوژيست‌ها به شما اطلاعات زيادي از جمله كتاب‌هاي معتبر، منابع مرتبط و ابزارهاي آموزشي را خواهد داد. كافي است به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.doitsports.com/epc/