نفت و گاز

آدرس زير مرجع كامل اطلاعات درباره روغن و ساير محصولات نفتي مي‌باشد.

http://www.oil.com/

اخبار صنايع نفت و محصولات مشتق شده از آنرا مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.oilnews.com/

يك مرجع خوب براي كسب اطلاعات درباره نفت، گاز و روغن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.oilonline.com/

در آدرس زير يك مجله آن‌لاين كه اخبار نفت و گاز را براي صنايع عرضه مي‌كند، يافت مي‌شود.

http://www.worldoil.com/

براي جستجو به دنبال اطلاعات درباره نفت و گاز مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.oilsearch.com.au/

شركت نفتي ماراتون سايت وب خود را در آدرس زي قرار داده است.

http://www.marathon.com/

شركت نفتي “Kendall Motor” يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.kendallmotoroil.com/

سايت وب شركت تريتون انرژي را در آدرس زير مي‌يابيد.

http://www.tritonenergy.com/

سايت وب شركت نفتي شل در آدرس زي قرار دارد.

http://www.shellus.com/

شركت نفتي “Red Line” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.redlineoil.com/

يكي از مراجع خوب در اينترنت در زمينه نفت وگاز را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.oillink.com/

اخبار و اطلاعات در زمينه روغهاي نفتي، نفت و گاز را از آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.oil.net/

سايت وب شركت نفتي “LIOGA” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.lioga.com/

انجمن شيميدانان متخصص در زمينه نفت يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.aocs.org/

سايت وب شركت نفتي واين در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.mynnsusa.com/

شركت كانادايي “Ranger” كه بيش از 40 سال است در زمينه صادرات نفتي فعاليت دارد سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ranger-oil.com/

گروهي از شركتها و افراد كه علاقمند به بازيافت محصولات نفتي مصرف شده هستند انجمن ويژه‌اي براي اين كار ايجاد كرده‌اند. سايت وب اين انجمن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.noraoil.com/

با شركت نفتي “Fortum” مي‌توانيد در سايت وب آن كه در آدرس زير قرار گرفته است آشنا شويد.

http://www.neste.com/

شركت آكوالون يكي از توليدكنندگان عمده پوليمرهاي قابل حل در آب براي عمليات حفاري مي‌باشد سايت وب اين شركت را در آدرس زير بيابيد.

http://www.aqualon.com/

سايت وب “MPOPC” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.mpops.org.my/

براي تهيه لوازم و ابزارهاي مربوط به صنايع نفت و گاز مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.mapoiltools.com/

با شركت نفتي “Husky” مي‌توانيد در سايت وب آن واقع در آدرس زير آشنا شويد.

http://www.husky.oil.com/

انجمن نفت و گاز تگزاس شمالي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ntoga.prg/

مجله آن‌لاين نفت و گاز در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.ogjonline.com/index.shtml

فهرست كنفرانسها، نمايشاگاهها، بانكهاي اطلاعاتي و محصولات شركتهاي نفتي را با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.pennwell.com/