مطالعات فرهنگی

مجموعه‌اي از سايتهاي مربوط به مطالعات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و تاريخي را مي‌توانيد درسايت قرار گرفته در آدرس زير بيابيد.

http://www.georgetown.edu/crossroads/asw/

مركز مطالعات فرهنگي اروپا سايت وب خود در اينترنت را در آدرس زير قرار داده است. اين مركز در كشور آلمان قرار دارد.

http://www.uni-bonn.de/~uzr604/indexe.html

سايت Alt.Culture خود را به عنوان مركز فرهنگي جوانان در دهه 90 به خوبي شناسانده است. اين سايت حاوي فيلم و موسيقي و بسياري مطالب جالب ديگر براي جوانان مي‌باشد.

http://www.altculture.com/cgi-bin/home.cgi

كلكسيوني از ژورنالها و منابع قابل دستيابي در زمينه اطلاعات مربوط به مطالعات فرهنگي در سايت popCultures.com قابل دستيابي است.

http://www.popcultures.com/

ليست گروههاي مباحثه‌ايي در رابطه با پشت مدرنيسم، جرم شناسي و فرهنگ در آدرس زير قرار گرفته است.

http://killdevillhill.com/postmodernchat/wwwboard.html

مرجعي براي دستيابي به آدرسهاي الكترونيكي مربوط به كتاب‌شناسي را مي‌توانيد در سايتي كه آدرس آن در زير آورده شده است بيابيد.

http://sun3.lib.uci.edu/indiv/scctr/online.html