مهندسی صنايع

با مراجعه به آدرس زير به مجموعه‌اي از اطلاعات درباره طراحي و مهندسي دست خواهيد يافت. اطلاعات عرضه شده در اين سايت براي گروه‌هاي مختلفي از مهندسين قابل استفاده است.

http://www.aecinfo.com/

مجموعه‌اي از 260 شركت در آمريكا اقدام به ايجاد يك انجمن غيرانتفاعي در زمينه‌هاي صنعتي و تحقيقي كرده‌اند كه نتايج بسياري از فعاليت‌هاي آنها را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.irine.org/

به آدرس زير مراجعه كنيد و اطلاعات فراواني درباره مهندس و صنايع به دست آوريد.

http://www.ie.psu.edu/

دانشگاه بركلي در آدرس زير اقدام به توضيح مفهوم و زمينه‌هاي فعاليت مهندسين صنايع كرده است. در اين آدرس جزئيات درس‌هاي ارائه شده در اين رشته را در دانشگاه بركلي خواهيد يافت.

http://www.ieor.berkeley.edu/

فعاليت‌هاي دپارتمان مهندسي صنايع در دانشگاه تورنتو، در آدرس زير ارائه شده است.

http://www.ie.utoronto.ca/

ليستي از آكادمي‌ها، انتشارات، كنفرانس‌ها، نرم‌افزارها و بسياري ديگر درباره مهندسي صنايع در آدرس زير عرضه شده است.

http://www.isye.gatech.edu/www-ie/