مهندسی

سايت وب مركز تحقيقات و مهندسي فضايي دانشگاه ويسكانسين در آدرس زير قرار دارد.

http://www.ssec.wisc.edu/

انجمن بين‌المللي مهندسي اپتيك يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.spie.org/

آكادمي ملي مهندسي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.nae.edu/

يك منبع بسيار عالي براي مهندسين در آدرس زير قرار دارد.

http://futureengineers.com/

سايت وب انستيتو مهندسين شيمي در آمريكا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.ache.org/

سايت وب انجمن تحصيلات مهندسي آمريكا در آدرس زير واقع گرديده است.

http://www.asee.org/

يك مرجع اطلاعات مهندسي در آفريقاي جنوبي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.tecnet.co.za/

انجمن بين‌المللي مهندسين مواد سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.asm-intl.org/

كتابخانه مجازي ادينبورگ فهرستي از منابع مهندسي را در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.eevl.ac.uk/

مهندسين و دانشجويان رشته مهندسي الكترونيك مي‌توانيد از آرشيوهاي مدارهاي الكترونيكي قرار گرفته در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.ee.washington.edu/circuits-archive/

فهرست منابع مهندسي، صنايع، مهندسين و موارد مختلف ديگر در زمينه مهندسي در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.engineering-uk.co.uk/

سرويس اطلاع رساني مهندسي مواد در انگلستان خدمات خود را در سايت وب زير عرضه مي‌دارد.

http://www.emas.co.uk/

سايت وب شركت مهندسي “PTS” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.proshows.com/

انجمن مهندسين مكانيك يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.asme.org/

سايت وب شركت برونر كه در زمينه مهندسي مكانيك خدمات مختلفي را به صنايع آلومينيم عرضه مي‌كند، در آدرس زير قرار دارد.

http://www.broner.co.uk/

انستيتو مهندسي صنايع (IIE) سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.iienet.org/

سايت وب شركت مهندسي نمكو در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.nemcoengineering.com/

مجله انگليسي “Plant & works” در زمينه مهندسي را مي‌توانيد در آدرس زير مطالعه كنيد.

http://www.insidecom.co.uk/pwe/

يك فهرست قابل جستجو از مهندسين، شركتهاي مهندسي و صنايع در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.wngineers-online.co.uk/

هر آنچه در زمينه مهندسي به دنبال آن هستيد با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.i-engineering.com/

در آدرس زير اطلاعات فراواني در زمينه ابزار آلات و تجهيزات مهندسي كسب خواهيد كرد و در عين حال مي‌توانيد ابزار دلخواه را خريداري كنيد.

http://www.ni.com/

انجمن مهندسين نفت يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.spe.org/