خبرگزاريها

آخرين خبرها در زمينه اينترنت را مي‌توانيد از آدرس زير دريافت كنيد.

 http://www.gina.com/

خبرگزاري قبرس سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

 http://www.cyna.org.cy/

سايت وب خبرگزاري فرانسه در آدرس زير قرار دارد.

 http://www.afp.com/

سايت وب خبرگزاري جمهوري اسلامي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.irna.con/

خبرگزاري اينترفكس سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

 http://www.interfax-news.com/

خبرگزاري كروواسي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.hina.hr/

خدمات خبري ارايه شده توسط خبرگزاري چين را مي‌‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن را دريافت كنيد.

http://www.cna.com.tw/

سايت وب خبرگزاري  كه دفتر آن در باربادوس مي‌باشد را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.cananews.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد سرويس‌هاي خبري ارايه شده توسط خبرگزاري استوني را دريافت كنيد.

 http://eta.www.ee/

خبرگزاري ايتارتاس واقع در روسيه سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

 http://www.itar-tass.com/

سايت خبرگزاري چك را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

 http://www.ctknews.wm/

خبرگزاري سوريه سايت وب خود را در آدرس زير خواهيد يافت.

 http://www.sana.org/

خبرگزاري عمان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

 http://www.omannews.com/

سايت وب خبرگزاري آتن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.ana.gr/

اخبار ابداعات و اختراعات در زمينه موتورهاي اتومبيل را مي‌توانيد از سايت زير دريافت كنيد.

http://www.motornews.net/

سايت وب رويتر در آدرس زير قرار دارد.

http://www.reuters.com/

آخرين اخبار انگلستان و ايرلند در آدرس زير عرضه مي‌شود.

 http://www.ananova.com/

خبرگزاري قرقيزستان را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب قرار گرفته در آدرس زير بيابيد.

 http://www.kabar.gov.kg/

خبرگزاري ويتنام يك سايت وب در آدرس زير عرضه مي‌شود.

 http://www.vnagency.com.vn/

اخبار يوگسلاوي را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب  دريافت كنيد.

 http://www.beta.co.yu/

خبرگزاري كوزوو سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

 http://www.beta-press.com/

آخرين خبرهاي اندونزي را از سايت واقع در آدرس زير دريافت كنيد.

 http://www.antara.co.id/

خبرگزاري كيودو در ژاپن يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

 http://home.kyodo.co.ip/

سايت وب خبرگزاري ارمنستان با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

 http://www.armenpress.am/