کشاورزی

با مراجعه به Ag Central كشاورزان مي‌توانيد از وضعيت بازار محصولات كشاورزي مطلع شده و براي فروش آن در زمان و مكان مناسب اقدام كنند. همچنين قادر به برنامه‌ريزي براي توليد محصولات ناياب نيز مي‌باشند.

http://www.ag-central.com/

ليستي شامل بيش از 4000 سايت مربوط به كشاورزي با امكان استفاده از يك موتور جستجو در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.netins.net/hsowcase/phdss/linkcity/ag.htm

براي يافتن اخبار درباره مسائل كشاورزي مي‌توانيد به Ag Domain مراجعه كنيد.

http://www.agdomain.com/

كشاورزان و مزرعه‌داران مي‌توانند براي يافتن موضوعات و مسائل مورد نياز خود از Agri surf كه در آدرس زير قرار گرفته است، استفاده كنند.

http://www.agrisurf.com

يك كشاورز خوب هنگامي موفق است كه به نكات اقتصادي در توليد نيز توجه كند. براي يافتن چنين اطلاعاتي مي‌توان از آدرس زير استفائه كرد.

http://129.118.69.35/aecorl/

شبكه مركزي اطلاعات كشاورزي شامل جزئيات فراوان و دسترسي به بانك‌هاي اطلاعات مرتبط را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.agnic.org/

براي يافتن اطلاعات و اخبار جديد درباره روش‌هاي كشاورزي و بسياري مسائل ديگر از FB استفاده كنيد. اين سايت در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.fb.com/

يك مرجع خوب كه قابل استفاده براي دانش‌آموزان و علاقمندان در زمينه كشاورزي مي‌باشد در آدرس زير قرار گرفته است. در اين سايت اطلاعات فراواني درباره موضوعات و مسائل مختلف مربوط به كشاورزي مي‌توانيد بياموزيد.

http://www4.ncsu.edu/~leung/nrips.html