جوشکاری

انستيتو تكنولوژي هوبارت روشها و مهارتهاي لازم براي جوشكاري را در سايت وب قرار گرفته در آدرس زير ارائه مي‌كند.

http://www.welding.org/

براي خريد انواع تجهيزات جوشكاري با گاز و لوازم برش در كشور تايوان از سايت وب يك توليدكننده در اين كشور كه در آدرس زير قرار گرفته است ديدن كنيد.

http://www.welding.com.tw/

انواع تجهيزات جوشكاري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد خريداري كنيد.

http://www.hoodlum-welding.com/

انجمن جوشكاري در آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.amweld.org/

انيستيتو جوشكاري اريسون سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ewi.org/

سايت وب يك انيستيتو جوشكاري در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.twi.co.uk/

شركت “Cypress” توليدكننده، عرضه كننده و صادركننده انواع لوازم جوشكاري با گاز در تايوان را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.bod.com.tw/

يك عرضه كننده انواع لوازم جوشكاري با گاز، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.airgas.com/

با مراجعه به آدرس زير يك توليدكننده انواع لوازم جوشكاري با گاز را خواهيد يافت.

http://www.ceekay.com/

انواع لوازم جوشكاي با گاز در آدرس زير قابل خريداري است.

http://www.denisonoxygensupply.com/

مجله جوشكاري “PATON” كه شرح فعاليتهاي انجام شده در انيستيتو جوشكاري “PATON” در كيف اوكراين را ارائه مي‌كند در آدرس زير قابل دستزسي است.

http://www.demon.co.uk/cambsci/pwj.htm

انواع اطلاعات در زمينه جوشكاري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بدست آوريد.

http://www.weldingnet.com/

شركت جوشكاري “DS” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.dswe.com/lding

شركت “HOOPER” در زمينه جوشكاري بيش از 55 سال سابقه دارد. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.hoopersupply.com/

يك متخصص در جوشكاري صنعتي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.modweldco.com/

سايت وب شركت “A&C Welding” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.acweld.com/

سايت وب مدرسه جوشكاري “Tulsa” را در آدرس زير مي‌توانيد بازديد كنيد.

http://www.weldingsschool.com/

سايت وب شركت “B&W” را در آدرس زير خواهيد يافت. اين شركت علاوه بر جوشكاري فعاليتهايي در زمينه حمل و نقل، بالابرها، ماشين آلات و انبارداري كالا نيز انجام مي‌دهد.

http://www.bwwelding.com/

سايت وب شركت “SEF” كه در زمينه صنايع فلزي و جوشكاري فعاليت مي‌كند در آدرس زير قرار دارد.

http://www.swfinc.com/

يك شركت طراح و توليدكننده “ANSI” فشار قوي” API6A“ و ”Taper-Lok“ سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.welding-units.co.uk/

سايت وب شركت “HFT” كه در زمينه جوشكاري برق و وسايل جانبي آن فعاليت مي‌كند در آدرس زير قرار دارد.

http://www.huntingdonfusion.com/

يك توليدكننده تجهيزات جوشكاري نقطه‌اي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.spotweld.com/