جراحی پلاستيک

هئيت جراحان پلاستيك آمريكايي سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.abplsurg.org/

يك انيستيتو جراحي پلاستيك در فارگوي داكوتا را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن بهتر بشناسيد.

http://www.doctorplasticsurgery.com/

درباره جراحي پلاستيك مدرن مي‌توانيد از سايت زير اطلاعات بدست آوريد.

http://www.drristow.com/

فهرستي از جراحان پلاستيك در كره را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد. اطلاعات در اين سايت به زبان كره‌ايي ارائه شده‌اند.

http://www.plastic.doctor.co.kr/

فهرستي از پزشكان جراحي پلاستيك در سطح جهان با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.psurgery.org/

شركت جراحي پلاستيك (TPSC) خدمات بازاريابي در اينترنت را براي جراحان پلاستيك و صنايع مرتبط با آن انجام مي‌دهد.

http://www.theplasticsurgeryco.com/

انجمن جراحان پلاستيك در آمريكا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.plasticsurgery.org/

در آدرس زير مي‌توانيد اطلاعات مختلفي درباره جراحان پلاستيك، بيمارستانهايي كه مي‌توانيد براي جراحي پلاستيك به آن مراجعه كنيد و بسياري ديگر را بيابيد.

http://www.plastic-surgery.net/home.html

يك سايت اطلاع رساني در زمينه جراحي پلاستيك در كشور هلند، در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.nvpc.nl/

حقايقي در زمينه جراحي پلاستيك را با مراجعه به آدرس زير و به زبان اسپانيولي مي‌توانيد بيابيد.

http://www.plasticsurgeryfact.com/

مجله بين‌المللي جراحي پلاستيك و ترميمي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.imedical.com/ijpas/

يك مجله كانادايي در زمينه جراحي پلاستيك در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.pulsus.com/plastics/

اطلاعات مختلف درباره كنفدراسيون جراحان پلاستيك با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.ipras.org/

آكادمي جراحي ترميمي يك سايت وب جهت اطلاع رساني در آدرس زير قرار داده است.

http://www.facial-plastic-surgery.org/

انجمن جراحان پلاستيك انگلستان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.baps.co.uk/

ليستي از جراحان پلاستيك و مراكز مرتبط در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://cosmeticsurgery.net/

يك مركز براي جراحي پلاستيك كودكان و نوجوانان زير 16 سال سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.oprationsmil.org/

اطلاعات مختلف درباره جراحان پلاستيك، مراكز جراحي پلاستيك، هزينه‌هاي مربوط به انواع جراحي‌ها و بسياري جزئيات ديگر در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.plasticsurgery.com/

مجله‌اي كه آخرين تكنيكها در زمينه جراحي پلاستيك را مي‌توان در آن يافت، در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.plasreconsurg.com/

سايت وب دكتر هارپر متخصص جراحي پلاستيك را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.allenharpermd.com/

يك گروه از جراحان پلاستيك در بي‌ورلي‌هيل سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.body-enhancements.com/

دكتر آنتل كه يك متخصص جراحي پلاسيتك و ترميمي است سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.antell-md.com/

مركز پزشكي و جراحي اينلند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.inlandcosmetic.com/

يك مركز جراحي پلاستيك در كانكتي‌كات به مديريت دكتر اوكانل سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.plasticsurgeryct.com/