ايزو 9000

فهرستي از شركتهايي كه موفق به اخذ گواهينامه ايزو 9000 شده‌اند در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.iso9000directory.com/

سايت مؤسسه بين‌المللي استاندارد (ISO) در آدرس زير قرار گرفته است اطلاعات اين سايت به زبان انگليسي عرضه شده‌اند.

http://www.iso.ch/welcom.html

مجموعه‌اي از اطلاعات درباره استاندارد “ISO” بصورت پرسش و پاسخ (FAQ) در آدرس زير عرضه شده است.

http://www.asq.org/standcert/iso.html

براي كسب اطلاعات درباره انواع استانداردها “ISO 9000”، “AS 9000”، QS 9000” و “ISO 14001” مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.nqa-usa.com/

شركت “COOK” جزئيات گواهينامه استاندارد “ISO 9001” را در مجموعه خود، در آدرس زير اعلام كرده است.

http://www.lorencook.com/iso.html

در آدرس زير متن كامل جزئيات گواهينامه “ISO 9001” به زبان انگليسي ارائه شده است.

http://www.connect.ab.ca/~praxiom/9001.htm

سايت وب شركت “SGS” در انگلستان را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.sgs.co.uk/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير اطلاعات مختلفي درباره “ISO” را بصورت كتاب، جزوه، نوار و غيره عرضه مي‌كند.

http://www.ace.co.uk/isopro/sites.htm

چگونه مي‌توان گواهينامه استاندارد “ISO” دريافت كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.iso9000checklist.com/

انواع نرم‌افزارهاي مختلف براي كساني كه جهت كسب گواهينامه “ISO” در پي اتوماسيون هستند را مي‌توان در آدرس زير يافت.

http://www.qrsquality.com/

سرويس آموزش ومشاوره جهت اخذ استاندارد “ISO 9000” در آدرس زير عرضه شده است.

http://www.bmt.on.ca/

يك گروه كه مباحث آموزشي و سمينارهاي مختلف درباره “ISO” ارائه مي‌كند در آدرس زير قابل دسترسي هستند.

http://www.pji.com/iso9000.htm

گواهينامه “ISO 9000” چيست؟ كافي است براي دريافت پاسخ اين سؤال به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://bizserve.com/lmcer/iso.html

شركت تايواني “Leadtek” در آدرس زير اعلاميه دريافت گواهينامه “ISO 9001”خود را قرار داده است.

http://www.leadtek.com.tw/eiso9001.htm

به آدرس زير مراجعه كنيد و متن ويرايش شده استاندارد “ISO 9000” براي سال 2000 را دريافت نماييد.

http://www.ptsys.com/iso-9001-news.htm