حقوق

كتابخانه كنگره آمريكا در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://lcweb.loc.gov/

فهرست كتابخانه‌هاي كانادايي را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.lights.com/canlib/

ليستي كه در سايت BookWire ارائه مي‌شود شامل آدرس سايت بسياري از كتابخانه‌هاي آمريكا در اينترنت به ترتيب الفباء و تقسيم‌بندي بر حسب ايالت‌ها است. همچنين ليست كاملي از كتابخانه‌هاي ديگر نقاط جهان شامل كانادا، اروپا و آسيا را نيز مي‌توانيد در اين سايت بيابيد.

http://www.bookwire.com/index/libraries.html

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد، مي‌توانيد ليست كاملي از منابع مختلف آموزشي، ارائه‌كنندگان نرم‌افزار كتابخانه‌هايي كه منابع پزشكي با ارزش در آنها نگهداري مي‌شود را بيابيد.

http://bones.med.ohio-stat.edu/hsl-resources/index.html

ليست كاملي از منابع تحقيقاتي در كتابخانه‌هاي مختلف در سطح جهان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.ex.ac.uk/~ijtilsed/lib.html

كتابخانه ملي استراليا، منابع و آثار موجود خود را در آدرس زير عرضه كرده است. اين سايت يكي از مراجع خوب در ميان كتابخانه‌هاي مختلف در اينترنت مي‌باشد و استفاده از آن بلسيار ساده است.

http://www.nla.gov.au/

كتابخانه ملي كانادا نيز آثار و منابع خود را در يك سايت اينترنت براي استفاده عموم عرضه كرده است.

http://www.nlc.bnc.ca/

ليست كتابخانه‌هاي مرتبط با تحصيلات عالي در انگلستان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس صفحه بعد بيابيد. در اين سايت، ليست كاملي از اين كتابخانه‌ها به صورت ناحيه‌اي دسته‌بندي و ارائه شده است.

http://www.lawsourec.com/also/usa.htm

شبكه‌اي از منابع حقوقي و قانوني در كاليفرنيا وجود دارد كه با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است. در اين سايت بر اساس تقسيمات ناحيه‌اي مي‌تو‌انيد به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كنيد.

http://www.calegat.net/

ليستي از مراجع حقوقي كانادا مانند وكلاء، دادگاه‌ها و ساير مراجع را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير پيدا كنيد. در اين سايت به شكل گرافيكي و بر روي نقشه كانادا مي‌توانيد جستجوي خود را انجام دهيد.

http://www.carwell.com/lawdir/

كتابخانه‌اي از منابع حقوقي در كانادا در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.sackslaw.bc.ca/mainidex.html

در سايت Help-U-Law بسياري از سؤال‌هاي شما درباره موارد قانوني پاسخ داده مي‌شود.

http://www.helpulqw.com/roothu?

كتابخانه حقوق انسان‌ها كه حاوي مستندات فراواني از قوانين آمريكا، سازمان ملل و ممنابع تحقيقاتي مي‌باشد در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.umn.edu/humanrts/

ليستي از مدارس حقوق در آدرس زير قابل دستيابي است. در اين آدرس ضمناً درباره شرايط تحصيل در اين مدارس و سرويس‌هاي ارائه شده توسط آنها نيز اطلاعاتي را مي‌توانيد بيابيد. ليست مزبور به صورت الفبايي ارائه شده است.

http://www.priweb.com/internetlawlib/114.htm

اگر مايل هستيد درباره شرايط پرداخت ماليات و قوانين مربوط به آن در آمريكا و كانادا اطلاعات كسب كنيد، مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه نماييد.

http://www.taxlibrary.com/txlibrary/homepage.nsf

دانشگاه كاليفرنياي جنوبي نيز منابع خود در زمينه حقوق را در آدرس زير ارائه مي‌كند.

http://www.use.edu/dept/law-lib/

يك كتابخانه مجازي در وب كه اطلاعات قانوني و حقوقي درباره كانادا را در اختيار مي‌گذارد در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.droit.umontreal.cu/doc/biblio/en/index.html

يك مجله ماهانه كه درباره قوانين و حقوق لازم‌الاجرا در عالم تكنولوژي و كامپيوتر صحبت مي‌كند، در آدرس زير واقع شده است.

http://www.cyberlaw.com/

يك مجله ماهانه كه درباره قوانين و حقوق لازم‌الاجرا در عالم تكنولوژي و كامپيوتر صحبت مي‌كند، در آدرس زير واقع شده است.

http://www.cyberlaw.com/

ليست مفصلي  از منابع حقوقي مربوط به ارتباطات و مخابرات به همراه آدرس كامل انتشارات مرتبط را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.findlaw.com/01topics/05communications/index.html

در زمينه حقوق تكنولوژيك و نشر مطالب در اين زمينه خوب است سري به آدرس زير نيز بزنيد.

http://cyber.findlaw.com/

قوانين مختلف بيمه به خصوص درباره بيمه عمر را مي‌توانيد با مراجعه به سايت AoA بيابيد. اين سايت در آدرس زير واقع شده است.

http://www.aoa.dhhs.gov/aoa/pages/info.html

شاخه‌هاي مختلف بيمه و قوانين آن به خوبي در سايتي كه در آدرس زير واقع شده است. توضيح داده‌ شده‌اند.

http://consumeralawpage.com/article/insureds.shtml

انستيتو تحقيقات غذا و دخانيات، اطلاعات زيادي درباره قوانين حاكم بر اين دو را كه در سطح جهان رعايت مي‌شود، در اختيارتان مي‌گذارد.

http://www.fdli.org/

بعضي از تحقيقات سري كه درباره كنترل مصرف وعرضه تنباكو انجام شده است در آدرس اينترنتي زير قابل دسترسي است.

http://galen.library.ucsf.edu/tobacco/

يك بانك اطلاعاتي قابل جستجو كه در آن درباره قوانين حاكم بر مصرف الكل، دخانيات و مواد مخدر در آمريكا، مطالب زيادي يافت مي‌شود در سايت LII قابل دسترسي است.

http://www.law.cornell.edu/topics/alchol-tobacco.html