حسابداری و ثبت

سيستمهاي حسابداري “SBT” براي استفاده در هر محيط كاري مناسب هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.sbt.com/

انواع نرم‌افزارهاي حسابداري را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير خريداري كنيد.

http://www.accountingshop.com/

يك نرم‌افزار حسابداري را مي‌توانيد بصورت مدت‌دار از آدرس زير دريافت كرده و در صورت تمايل نسخه كامل آن را خريداري كنيد.

http://www.accubooks2000.com/

يك شركت كه خدمات مربوط به اتوماسيون سيستمهاي حسابداري را انجام مي‌دهد، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ace-lynchburg.com/

دفتر حسابداران آمريكايي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.gao.gov/

يك بسته نرم‌افزار حسابداري ويژه مديران را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.business-works.com/

در آدرس زير فهرستي كامل از مراجع مربوط به حسابداري و ماليات در وب را خواهيد يافت.

http://www.taxsite.com/

اطلاعات مختلف در زمينه حسابداري شامل اخبار، موقعيت‌هاي شغلي، راه‌حلهاي مختلف براي مشكلات و بسياري ديگر در آدرس زير در دسترس شما است.

http://www.accountingnet.com/

موقعيتهاي شغلي براي حسابداران در آدرس زير ارائه مي‌شود.

http://www.accountingjobs.com/

انجمن حسابداران خبره كانادايي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cga-canada.org/

انجمن حسابداران انگلستان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.aat.co.uk/

انجمن حسابداران مستقل بين‌المللي يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.agn.org/

گروهي از حسابداران مستقل در آمريكاي شمالي جهت اطلاع رساني يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده‌اند.

http://www.agn-an.org/

مدرسه مديريت حسابداري سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.imanet.org/

مدرسه‌ايي براي آموزش حسابداري و بازاريابي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.cim.co.uk/

گروه حسابداران بين‌المللي كه يك موسسه بين‌المللي مستقل است سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده‌ است.

http://www.igaf.org/

سايت وب “NACPAF” كه متعلق به يك گروه از حسابداران حرفه‌اي مي‌باشد را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.nacpaf.com/

يك موسسه ارائه كننده خدمات حسابداري بنام “Bruner Cox” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.brunercox.com/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد مي‌توانيد سايت وب گروهي از متخصصان حسابداري را كه در كانادا زندگي مي‌كنند بيابيد.

http://www.serbinski.com/

انجمن حسابداران مستقل انگليسي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.abiaf.co.uk/

مراجعه به آدرس زير به شما كمك مي‌كند تا به سهولت حسابدار يا موسسه حسابداري دلخواه را در وب بيابيد.

http://www.cpas-online.com/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير حاوي اطلاعات جالبي در زمينه حسابداري، اخبار، آدرس‌هاي مختلف و ساير منابع مي‌باشد.

http://www.accountantesworld.com/

نرم‌افزارهاي حسابداري مختلفي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.maclaser.com/

مؤسسه‌اي كه در زمينه حسابداري در آفريقا تشكيل شده است و سرويسهاي مختلفي براي حسابداري عرضه مي‌كند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.nabainc.org/

سايت وب يك مؤسسه كه هدف آن گردآوري حسابداران و متمركز كردن دانش آنها در يك مجموعه يك پارچه است با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.nabaatl.org/

مؤسسه‌اي كه براي حسابداران كار پيدا مي‌كند با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.savela.com/

اگر حسابدار هستيد و به ‌دنبال شغلي مي‌گرديد بد نيست از سايت وب زير ديدن كنيد.

http://www.ihireaccounting.com/

مؤسسه‌اي كه سايت وب آن در آدرس زير قرار گرفته در زمينه كاريابي براي حسابداري فعاليت مي‌كند.

http://www.hollandcpasearch.com/

راهنماي كاريابي در وب در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.cweb.com/

شغلها و موقعيت‌هاي كاري در زمينه حسابداري را در مراجعه به آدرس زير جستجو كنيد.

http://www.hireassets.com/

اگر در مسايل مالياتي دچار مشكل شده‌ايد از سايت وب زير براي يافتن راه‌حل استفاده كنيد.

http://www.tscpa.org/

گروهي از متخصصان حسابداري براي حل مشكلات مالياتي آدرسي را در وب در اختيار افراد گذاشته است.

http://www.fwtscpa.org/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از خدمات يك گروه خبره در زمينه حسابداري و ماليات بهره‌مند شويد.

http://www.houtscpa.org/