حمل و نقل

 

سايت وب سازمان حمل و نقل ناحيه “Golden Gate” را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.goldengate.org/

فدراسيون بين‌المللي رانندگان و شاغلان بخش حمل و نقل يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ift.org.uk/

براي حمل زميني محصولات خود مي‌توانيد از خدمات شركت حمل و نقل “Able” استفاده كنيد.

http://www.ableautotransport.com/

خدمات حمل و نقل ريلي توسط شركت “CSX” ارايه مي‌شود. سايت وب آن را در آدرس زير ملاحظه نماييد.

http://www.csx.com/

شركت “Quick Cargo” انواع خدمات حمل و نقل محصولات در سطوح بين‌المللي را ارايه مي‌كند.

http://www.quickcargo.com/

اگر مي‌خواهيد محصولات خود را به ساير كشورها حمل كرده يا انبار كنيد سري به سايت زير بزنيد.

http://www.oman.ie/

مجموعه‌اي از اطلاعات درباره سيستم حمل و نقل سيدني را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.sydneytransport.net.au/

موزه حمل و نقل بيرمنگهام و ميدلند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.solnet.co.uk/bammot/

انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي ”IATA” يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.iata.org/

سايت وب يك شركت حمل و نقل در هند را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.expofreight.com/

سايت وب انجمن حمل و نقل هوايي (ATA) در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.air-transport.org/

شركت حمل و نقل عمومي ويكتوريا در استراليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.victrip.com.au/

براي كرايه انواع اتومبيل مي‌توانيد از خدمات عرضه شده در سايت زير استفاده كنيد.

http://www.theexpressauto.com/

دپارتمان حمل و نقل آمريكا سايت وب خود را در آدرس زيرقرار داده است.

http://www.dot.gov/

دپارتمان حمل و نقل استراليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.dot.gov.au/

گروه مستقل “ATAG” كه در زمينه حمل و نقل هوايي فعاليت مي‌كند، يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.atag.org/

سايت وب شركت حمل و نقل “FEDEX” در آدرس زير قرار دارد.

http://www.fedex.com/

اطلاعات مختلفي در زمينه حمل و نقل به واز كانادا را با مراجعه با سايت وب زيردريافت خواهيد كرد. اين سايت به دو زبان انگليسي و فرانسه طراحي شده است.

http://www.aircanada.ca/cargo/

يك گروه خبري فعال در زمينه حمل و نقل هوايي در آدرس زير معرفي شده است.

http://www.mta-ic.com/

بانك اطلاعاتي سيستم‌هاي حمل و نقل بين‌المللي در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.cargo-online.com/

شركت “Air Foyle” خدمات “Cargo” را در انگليس ارايه مي‌كند. براي آشنايي بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.airfoyle.co.uk/

يكي از سايت‌هاي جالب در زمينه حمل و نقل را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.transportworld.com/

يك مرجع جالب در وب براي كسب اطلاعات در زمينه خدمات حمل و نقل بين‌المللي در آدرس زير واقع است.

http://www.transportweb.com/