گياه شناسی

در موزه تاريخ طبيعي مؤسسه اسميتسون مي‌توانيد بيش از 50000 نمونه مختلف از گياهان را بيابيد كه درباره آنها اطلاعات فراواني ارائه شده است.

http://www.nmnh.si.edu/departments/botany.html

انجمن گياهان بومي كاليفرنيا اقدام به ارائه بخشي از اطلاعات خود را رابطه با گياهان اين منطقه در آدرس زير كرده است.

http://www.calpoly.edu/~dchippin/cnps_main.html

سايت انجمن گياهان بومي كاليفرنيا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.canative.com/

براي يافتن اطلاعات فراواني درباره گياه‌شناسي و استفاده از يك مرجع خوب در زمينه نگهداري از گياهان به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.mobot.org/mobot/education/tropics/

بيش از 3000 انواع گل در كشور چين عمل مي‌‌آيند را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيشتر بشناسيد.

http://www.herbaria.harvard.edu/china/

صدها تصوير از گياهان اروپا را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد ملاحظه كنيد.

http://utopia.knoware.nl/users/aart/index.html

باغ گياه‌شناسي سلطنتي Kew را كه اطلاعات بيشماري درباره گياهان ارائه مي‌كند، مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.rbgkew.org.uk/

باغ گياه‌شناسي ميسوري كه يكي از سايت‌هاي جالب در زمينه گياهان مي‌باشد را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.mobot.org/welcome.html

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد قادر خواهيد بود از اطلاعات فراواني كه درباره گياهان آمريكا و كانادا ارائه شده است، استفاده كنيد.

http://www.botanique.com/

درباره گياهان آمريكاي جنوب غربي مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://ag.arizona.edu/bta/

گياهان بومي هاوايي در سايت بسيار جالبي كه آدرس آن در زير آورده شده است، معرفي شده‌اند. در اين سايت ليست گياهان اين منطقه به صورت الفبايي ارائه شده است.

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/natives.htm

بانك اطلاعات انواع مختلفي از گياهان پزشكي و سمي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.wam.umd.edu/~Plants/index.html

تصاويري از گياهان را مي‌توانيد با مراجعه به آ درس زير بيابيد.

http://www.mobot.org/mobot/research/looks/mburgh/introd.html

توضيحاتي درباره روش استفاده از ابزارهاي مربوط به گياهان و استفاده از آنها به عنوان ابزارهاي علمي در آدرس زير ارائه شده است.

http://www.perseus.tufts.edu/greekscience/students.robin/botancial.illustration