فيزيك

براي دسترسي به منابع مختلف در زمينه فيزيك كه در اينترنت قرار دارند مي‌توانيد از سايتي كه در آدرس زير قرار گرفته است استفاده كنيد.

http://www.academicinfo.net/physics.html

انستيتو فيزيك آمريكا در اينترنت يك سايت برپا كرده و در آن اقدام به ارائه نتايج تحقيقات، ليست مجلات مربوط به فيزيك، كتابخانه‌ها و بسياري مطالب ديگر نموده است.

http://www.aip.org/aiphome.html

با مراجعه به آدرس زير يك مجموعه مالتي‌مديا درباره مفاهيم اوليه فيزيك را خواهيد يافت. در ميان انتخاب‌هاي گوناگون، گزينه Tour of an Atom بسيار جالب است.

http://library.advanced.org/11771/english/hi/physics

ليست بزرگي از منابع مختلف درباره فيزيك و فيزيكدانان، توليدكنندگان تجهيزات و ابزارهاي آزمايشگاهي فيزيكي و بسياري ديگر را در آدرس زير مي‌يابيد.

http://www.physlink.com/

درباره فيزيك و مفاهيم آن در آدرس زير مطلب بياموزيد. علاوه بر فيزيك درباره ستاره‌شناسي نيز در اين سايت صحبت شده است.

http://mgw.dinet.de/physik/softwareenglish.html

نتايج فيزيك عمومي به خصوص در زمينه مكانيك را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/class.html

فيزيكدان معروف، دكتر رابرت كارون در وب يك سايت اختصاصي دارد و نقطه نظرات خود را درباره مسائل و تئوري‌هاي فيزيكي به تفصيل بيان مي‌كند.

http://www.pride-net.com/physics/

درباره بعد چهارم و تئوري‌هاي مرتبط با آن مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كرده و اطلاعات زيادي كسب كنيد.

http://www.geocities.com/capecanaveral/7997/

دانشگاه ويرجينيا درباره مسائل مختلف و عملكرد اشياء مطالب فراواني ارائه كرده كه با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://landaul.phys.virginia.edu/education/teaching/howthingswork/home.html

ليستي از منابع مختلف مربوط به فيزيك مانند انتشارات، مجلات، روزنامه‌ها و بسياري از موضوعات در سرتاسر جهان را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://physicsweb.org/tiptop/

آدرسي كه در زير آورده شده است حاوي اطلاعات درباره تاريخچه جوايز نوبل است كه به فيزيكدان اعطا شده است.

http://www.nobelchannel.com/nsapi/index.html

ليست برندگان جايزه نوبل فيزيك همراه با بيوگرافي كامل آنها در يكي از آدرس‌هاي دانشگاه استانفودر ارائه شده است.

http://www.slac.stanford.edu/library/nobel.html

رابطه بين فيزيك و تكنولوژي فضايي در سايتي كه درآدرس زير آورده شده است، مورد بحث و تحليل قرار گرفته.

http://www-phys.llnl.gob/

پرسش و پاسخ‌هايي در زمينه فيزيك در آدرس زير ارائه شده.

http://math.ucr.edu/home/baez/phusics/faq.html

آخرين اخبار و رخدادهاي عالم فيزيك را مي‌توانيد با مراجعه به سايتي كه درآدرس زير ارائه شده، دريافت كنيد.

http://www.het.brown.edu/news/index.html

درباره ابزارها و روشهاي اندازه‌گيري زمان مي‌توانيد در سايت Walk Through Time اطلاعات كسب كنيد.

http://www.physics.nist.gov/genlnt/time.html

بيوگرافي جامعه فيزيكدانان قرون شانزدهم و هفدهم در آدرس زير به صورت جامع ارائه شده است.

http://es.rice.edu/es/humsoc/galileo/(catalog/catalog.html

تاريخدانان وتاريخ نويساني كه در زمينه فيزيك، قلم مي‌زنند در فهرستي كه به صورت الفبايي مرتب شده است، قابل يافتن هستند. كافي است به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.aip.org/history/directry.htm

وقايعي كه در زمينه الكترو مغناطيس و نور در عالم فيزيك رخ داده‌اند از يكصد و سي سال قبل از ميلاد تا سال 1950 به صورت گروههاي زماني در آدرس زير قابل دستيابي هستند.

http://www.gsu.edu/other/timeline/elenm.html

اميليوسرژ اقدام به جمع‌آوري تصاوير تاريخي در زمينه فيزيك و ستاره‌شناسي كرده و آنها را به صورت يك كلكسيون زيبا در وب ارائه مي‌كند. در اين سايت بيش از 25000 تصوير خواهيد يافت.

http://www.aip.org/history/esva/

تاريخ فيزيك به صورت درس در آدرس زير ارائه شده. اين درسها براي شاگردان دوره دبيرستان بسيار مفيد است.

http://www.yup.com/physics/

آرشيو انجمن فيزيك آمريكا اقدام به ارائه مجموعه‌اي درباره تاريخ آزمايشهاي معروف فيزيكي كرده است.

http://web.mig.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/hist.html

مركز اطلاع رساني فيزيك يك ليست از ساير مراكزي كه درباره فيزيك و تاريخ آن مطلب ارائه مي‌كنند در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://icpr.snu.ac.kr/education/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از يك سرويس ارائه اخبار در زمينه‌هاي علمي بخصوص زمينه فيزيك بهره‌مند شويد.

http://ojps.aip.org/jhtml/artinphys/aipmain.html

انجمن فيزيك اروپا در آدرس زير يك مجله اينترنتي ارائه مي‌كند.

http://link.springe.de/link/service/journals/00770/index.htm

به آدرس زير مراجعه كنيد و از اطلاعاتي كه درباره اشياء شيشه‌اي و نكات فيزيكي مربوط به آن در اين سايت ارائه شده بهره‌مند شويد.

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/2/2/5/1/2/

سايت  particle physics در زمينه‌هاي مختلف فيزيكي اطلاعات گوناگوني ارائه مي‌كند.

http://www.eagle.co.uk/ppi/

انتشارات انجمن فيزيك آمريكا در آدرس زير واقع شده است. با مراجعه به آن در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با فيزيك مي‌‌توانيد اطلاعات كسب كنيد.

http://publish.aps.org/

انجمن فيزيك آمريكا در آدرس زير آخرين اخبار و وقايع عالم فيزيك را به اطلاع علاقمندان مي‌رساند.

http://www.aps.org/apsnews/