فلزات

انجمن آهن‌ و مواد معدني كه در آن اطلاعات زيادي براي علاقمندان در اين زمينه عرضه شده است با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.tms.org/

سايت وب انجمن مهندسين مواد در آدرس زير قرار گرفته، با مراجعه به اين آدرس از اخبار مزبور و بسياري اطلاعات تكنيكي ديگر مطلع شده و از مجله انتشار يافته توسط اين انجمن به شكل آن‌لاين استفاده كنيد.

http://www.asm-intl.org/

در سايت شركت “Western Metal” مي‌توانيد با انواع سازه‌هاي فلزي ساخته شده در اين شركت آشنا شويد.

http://www.westernmetal.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با قطعات فلزي توليد شده در شركت آكوا آشنا شويد.

http://www.accutube.com/

در سايت وب “Garrett” مي‌توانيد با انواع فلزيابهاي توليد شده توسط اين شركت و عملكرد آنها آشنا شويد.

http://www.garrett.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با انواع فلزيابهايي كه در شركت “Discount Detectors” توليد مي‌شود بيشتر آشنا شويد و از ساير منابع اطلاعاتي آن در اين زمينه نيز استفاده كنيد.

http://www.discountdetectors.com/

محصولات شركت “Safeline” نيز را مي‌توانيد در آدرس سايت وب آن بشناسيد. اين شركت از توليد كنندگان انواع فلزيات مي‌باشد.

http://www.safelineinc.com/