الکترونیک و تجهیزات الکترونیکی

يك شركت صادر محصولات توليد شده در چين شامل تجهيزات الكترونيكي، شيميايي، پزشكي وغيره را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد. اطلاعات در اين سايت به زبان انگليسي عرضه شده است.

http://www.cmfj.com/

با مراجعه به سايت وب قرار گرفته در آدرس زير مي‌توانيد يك توزيع كننده تجهيزات الكترونيكي را بيابيد.

http://www.pelec.com/

يك عرضه كننده تجهيزات الكترونيكي با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.eeco.com/

مجمع “ICER” در كشور انگلستان بر فعاليت شركتهايي كه عمليات بازيابي از تجهيزات و ابزارهاي الكترونيكي فرسوده و به دور ريخته شده را انجام مي‌دهند، نظارت مي‌كند. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.icer.org.uk/

شركت ليوينگستون در تمام اروپا، ابزار آلات وتجهيزات الكترونيكي اجاره مي‌دهد. كافي است براي كسب اطلاعات بيشتر سايت وب آن را در آدرس زير نگاه كنيد.

http://www.livingstone.co.uk/

شركت “GEOCOMP” انواع سيستمهاي الكترونيكي مربوط به زمين شناسي و جمع‌آوري اطلاعات را عرضه مي‌كند. سايت وب اين شركت در آدرس زير قرار دارد.

http://www.geocomp.com/

با مراجعه به سايت وب “HAST Solutions” مي‌توانيد از توانايي‌هاي يك تيم قوي براي طراحي انواع سيستمهاي اندازه گيري الكترونيكي استفاده كنيد.

http://www.hastsol.com/