اعلام حریق

يك شركت توليدكننده محصولات اعلام حريق،‌ با ايجاد سايت وب در آدرس زير به معرفي محصولاتش پرداخته است.

http://www.safefiredetection.com/

يك توليدكننده محصولات اعلام حريق در آدرس زير به معرفي محصولات خود پرداخته است.

http://www.detectionsys.com/

در “Safe & Sound” هر آنچه براي ايمني نياز داريد را خواهيد يافت. با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از اطلاعات مربوط به تجهيزات اعلام حريق كه در اين سايت عرضه مي‌شود استفاده كنيد.

http://www.safe-sound.com/firedetection.html

انواع سنسورهاي خانگي و صنعتي آتش را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير يافته و خريداري كنيد.

http://www.systemsensor.com/home.htm

سايت وب آژانس اضطراري استراليا و سازمان ايمني با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.mfb.org.au/

در سايت “Central Alarm Signal” مي‌توانيد با انواع امكانات ايمني بخصوص دستگاههاي تشخيص حريق آشنا شويد.

http://www.99panic.com/

شركت “TRL” از توليدكنندگان تجهيزات اعلام حريق است كه با مراجعه به سايت وب آن مي‌توانيد با اين تجهيزات آشنا شويد.

http://www.trlsecurity.com/