دوچرخه

سايت وب يك شركت كانادايي توليدكننده انواع دوچرخه را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.atl-canadacycling.com/

براي خريد كيفهاي قابل نصب روي باربند دوچرخه مي‌توانيد به سايت زير مراجعه كنيد.

http://www.twowheelgear.com/

انواع قطعات دوچرخه را مي‌توانيد با مراجعه به سايت زير بيابيد و آنرا از طريق فاكس يا پست الكترونيكي سفارش دهيد.

http://www.bicycleclassics.com/

فروشگاه “Terk” عرضه كننده انواع دوچرخه و لوازم جانبي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.terkbikes.com/

با مراجعه به آدرس زير اطلاعات مختلفي درباره دوچرخه مانند دوچرخه نمونه ماه، قيمت انواع دوچرخه‌ها و بسياري ديگر را خواهيد يافت.

http://www.gtbicycles.com/

يك مؤسسه غيرانتفاعي كه كار آن در زمينه اشاعه فرهنگ استفاده از دوچرخه مي‌باشد سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.bikefed.org/

آدرس زير يك مرجع كامل درباره دوچرخه است.

http://www.bicycle.com/

مؤسسه هملت در زمينه ايمني دوچرخه فعاليت مي‌كند. سايت وب آنرا مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.bhsi.org/

سايت وب كلوپ دوچرخه سواري “Cascade” را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.cascade.org/cbc.html

سايت وب واترفورد كه توليدكننده و عرضه كننده انواع دوچرخه است در آدرس زير قرار گر فته است.

http://www.waterfordbikes.com/

سايت وب “Schwinn” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.schwinn.com/

دوچرخه مورد علاقه خود را بصورت آن‌لاين در آدرس زير خريداري كنيد.

http://www.bikeshop.com/

اطلاعات فراواني را درباره دوچرخه و موتور سيكلت را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.cannondale.com/