فرهنگ لغات و دائرة المعارفها

يك فرهنگ لغت انگليسي و آن‌لاين و مجاني را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.dictionary.com/

فرهنگ لغات ماريام- وبستر در آدرس زير قرار دارد.

http://www.m-w.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از امكانات يك ديكشنري كه قابليت جستجو در زبانهاي فرانسه، آلماني، انگليسي، ايتاليايي و اسپانيايي را دارا مي‌باشد، استفاده كنيد.

http://www.onelook.com/

يك فرهنگ لغات آن‌لاين چيني – انگليسي در آدرس زير قرار دارد.

http://zhongwen.com/

فرهنگ لغات اينترنت را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.netlingo.com/

با مراجعه به آدرس زير يك فرهنگ لغت انگليسي – آلماني را مي‌يابيد.

http://dict.leo.org/

فرهنگ لغات هنرهاي تجسمي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.artlex.com/

فرهنگ لغات ماريام – وبستر براي كودكان را با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.worldcenteral.com/

يك منبع خوب براي يافتن معاني لغات عاميانه انگليسي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.rapdict.org/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد ترجمه يك صفحه وب را به سرعت انجام داده يا در فرهنگ لغات مختلف به دنبال معناي كلمات مورد نظر بگرديد.

http://www.voycabulary.com/

يك فرهنگ پزشكي آن‌لاين در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.graylab.ac.uk/omd/index.html

يك مرجع لغات اقتصادي در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://tradition.axone.ch/

با مراجعه به آدرس زير يك بانك اطلاعاتي از لغات تجاري و اقتصادي در اختيار شما قرار مي‌گيرد.

http://www.amosweb.com/gls/

مجموعه‌اي از لغات مورد استفاده در تجارت در آدرس زير قرار دارد.

http://econterms.com/

فرهنگ لغات شكار در آدرس زير يافت مي‌‌شود.

http://www.hunting.net/glossary/

فرهنگ لغات ورزش واليبال را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.vball.net/vbdict.htm

فرهنگ لغات حقوقي مربوط به زندان در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.bpt.ca.gov/

فرهنگ لغات حقوقي طلاق در ايالت ماساچوست را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.sooho.com/ma-dictionary.html

فرهنگ لغات حقوقي دوهايم در آدرس زير قرار دارد.

http://www.duhaime.org/dictio.htm

يك فرهنگ لغات آن‌لاين و همه منظوره در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.online-dictionary.net/

يك فرهنگ لغات كامپيوتر و اينترنت را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.pcwebopedia.com/

فرهنگ لغات “Rhyme” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.rhymezone.com/

يك فرهنگ لغات پرتغالي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مورد استفاده قرار دهيد.

http://portoeditora.pt/dol/

مجموعه‌اي از لغات تكنولوژيكي در آدرس زير يافت مي‌شوند.

http://www.zbwebopedia.com/

در آدرس زير مي‌توانيد به دنبال معناي لغات دلخواه خودتان بگرديد.

http://www.allwords.com/