دانشگاه ها

سايت وب دانشگاه “World School” در آلاسكا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://zorba.uafadm.alaska.edu/

يكي از بهترين دانشگاههاي كانادا كه در نوااسكاتيا واقع شده است سايت وب خود را در آدر زير قرار داده است.

http://www2.dal.ca/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد مي‌توانيد از برنامه‌هاي آموزشي و شرايط حضور در دانشگاه پيسيلوانيا مطلع شويد.

http://www.upenn.edu/

دانشگاه آن‌لاين “ZD Net” در آدرس زير قرار دارد. با مراجعه به اين سايت مي‌توانيد دوره‌هاي مختلف آموزشي در رابطه با كامپيوتر را با پرداخت هزينه اندك طي كنيد.

http://www.zdu.com/

سايت وب دانشگاه يانگزتاون در اوهايو با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ysu.edu/

دانشگاه يورك در اونتاريو كانادا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.yorku.ca/

سايت وب دانشگاه “Yale” در آدرس زير قرار گر فته است.

http://www.yale.edu/

سايت وب دانشگاه آكسفورد در انگلستان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ox.ac.uk/

سايت وب دانشگاه ملبورن استراليا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.unimelb.edu.au/

سايت وب دانشگاه فني دلف در هلند را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://130.161.180.125/matrix/home.cfm

مراجعه به آدرس زير شما را به سايت وب دانشگاه كمبريج در انگلستان مي‌برد.

http://www.cam.ac.uk/

دانشگاه اوراسموس در روتردام هلند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.eur.nl/

سايت وب دانشگاه ليمريك در ايرلند را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.ul.ie/

سايت وب دانشگاه آلبورگ در دانمارك را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.auc.dk/

سايت وب دانشگاه چارلز استوارت در استراليا را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.csu.edu.au/

سايت وب دانشگاه ليون فرانسه در آدرس زير واقع شده است.

http://www.ec-lyon.fr/

سايت وب دانشگاه “Aarhus” دانمارك در آدرس زير قرار دارد.

http://www.aau.dk/

سايت وب دانشگاه اودلئان فرانسه در آدرس زير واقع شده است.

http://www.nuiv-orlearns.fr/

سايت وب دانشگاه رن فرانسه را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.univ-rennesl.fr/

سايت وب دانشگاه “Caen” فرانسه در آدرس زير واقع شده است.

http://www.unicaen.fr/

سايت وب دانشگاه “Wollongong” واقع در استراليا در آدرس زير واقع شده است.

http://www.uow.edu.au/

انستيتو آموزش مديريت تجاري در فرانسه سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.insead.fr/

سايت وب دانشگاه دورتموند آلمان در آدرس زير واقع شده است.

http://www.uni-dortmund.de/

سايت وب دانشگاه گوته در فرانكفورت آلمان در آدرس زير واقع شده است.

http://www.rz.uni-frankfurt.de/

سايت وب دانشگاه فني درسدن آلمان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.inf.tu-dresden.de/

سايت وب دانشگاه بن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.uni-bonn.de/

سايت وب دانشگاه هامبورگ آلمان را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.uni.hamburg.de/

سايت وب دانشگاه هانوور آلمان را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.tnt.uni-hannover.de/

سايت وب دانشگاه اشتوتگارت را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.uni-stuttgart.de/

سايت وب دانشگاه لايپزيك آلمان در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.uni.leipzig.de/

سايت وب دانشگاه “Perugia” در ايتاليا با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.unipg.it/

دپارتمان علوم دانشگاه ميلان يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.dsi.unimi.it/

دانشگاه ونيز در ايتاليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.unive.it/

سايت وب دانشگاه پيزا در ايتاليا را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.unipi.it/

دانشگاه اولو در فنلاند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.oulu.fi/

سايت وب دانشگاه توركو در فنلاند را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.utu.fi/

سايت وب دانشگاه سرت در يونان با مراجعه به آدرس زير در دسترس شما قرار مي‌گيرد.

http://www.cc.uch.gr/