دندانپزشکی

سايت وب دانشكده دندانپزشكي دانشگاه سيدني در آدرس زير قرار گر فته است.

http://www.dentistry.usyd.edu.au/

مرجع جالبي در زمينه دندانپزشكي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.dentistry.com/

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه اونتاريو غربي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.med.uwo.ca/

انجمن آمريكايي دندانپزشكان كودك يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.aapd.org/

در آدرس زير اطلاعات فراواني در زمينه دندانپزشكي بدست خواهيد آورد.

http://www.idealdds.com/

مجله آن‌لاين ويژه دندانپزشكان با مراجعه به آدرس زير در دسترس شماست.

http://www.priory.com/dent.htm

آكادمي دندانپزشكان متخصص در زيباسازي دندانها يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.aacd.com/

انجمن دندانپزشكان آمريكا يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ada.org/

انجمن مدارس دندانپزشكي را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.aads.jhu.edu/

اطلاعات فراواني در زمينه مدارس دندانپزشكي، گروههاي خبري، سمينارها و غيره را با مراجعه به مجله آن‌لاين واقع در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.dentalbytes.com/

مرجع كامل در اينترنت ويژه دندانپزشكان در آدرس زير قرار گر فته است.

http://www.dentalxchange.com/

مرجع بزرگي از اطلاعات مربوط به دندانپزشكي، بيمارستانها، دانشكاهها و آزمايشگاههاي مرتبط در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.dentalglobe.com/

يك مرجع اطلاع‌رساني درباره دندانپزشكي را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.derweb.ac.uk/

يك مرجع درباره منابع دندانپزشكي، تحصيلات، كاريابي و غيره را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.saveyoursmile.com/

انجمن بين‌المللي آلفا‌اومگا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ao.org/

انجمن شاركوت ماري كه يك انجمن غيرانتفاعي است و در زمينه دندانپزشكي فعاليتهايي را انجام ميدهد سايت وب خود را در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.charcot-marie-tooth.org/

يك منبع اطلاعات در وب در زمينه دندانپزشكي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.dental-resources.com/

فهرستي از سايتهاي دندانپزشكي كه بر اساس عملكرد مرتب شده‌اند در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.dentalsite.com/

براي تحصيل در رشته دندانپزشكي بصورت غيرحضوري مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.healthwatchce.com/

مدرسه دندانپزشكي دانشگاه پنسيلوانيا يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

 http://www.dental.upenn.edu/

اطلاعات مختلفي در زمينه‌هاي مرتبط با دندانپزشكي بيولوژيك در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.biodentistry.com/

انجمن دندانپزشكان جامع‌نگر (Holistic) يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.holisticdental.org/

مدرسه دندانپزشكي وابسته به دانشگاه كوپنهاك دانمارك سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.odont.ku.dk/