دبیرستان

مدرسة آلكساندر دلاوين در روماني سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://lejdap.soroscj-ro/

دبيرستان كامپيوتر گريگور در روماني يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.ltm.sorostm.ro/

دبيرستان پيسكاتاوي داراي يك سايت وب است كه مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير آن را ملاحظه كنيد.

http://www.piscataway.net/

سايت وب دبيرستان كالوين در آدرس زير قرار دارد.

http://www.cosd.org/chs/highschool.html

سايت وب دبيرستان “Sayre” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://webs.itlnet.net/sps/

دبيرستان سنت ماري واقع در داكوتاي‌شمالي يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.smchs.org/

دبيرستان توماس جفرسون كه ارايه كننده رشته‌هاي علمي است يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.tjhsst.edu/

سايت وب دبيرستان لوس‌آنجلس را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://lahs.losalamos.k12.nm.us/

دبيرستان توماس جفرسون كه ارايه كننده رشته‌هاي علمي است يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.tjhsst.edu/

سايت وب دبيرستان سنت‌پيتر با توجه به آدرس زير بيابيد.

http://www.stpeterchanel.com/ 

دبيرستان سنت‌فرانسيس را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن كه در آدرس زير قرار گرفته است بهتر بشناسيد.

http://www.sfhs.com/

براي كسب اطلاعات راجع به برنامه و نتايج فوتبال بين دبيرستانها مي‌توانيد از سايت واقع در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.footballbc.org/

دبيرستان هيوون در كره، يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است. اطلاعات در اين سايت به دو زبان كره‌اي و انگليسي عرضه شده‌اند.

http://www.hyowon-h.ed.kyonggi.kr/

دبيرستان زبان “ASPECT” يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.aspectworld.com/

مدرسه كالول در استراليا را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.callwellpps.act.edu.au/

دبيرستان ملي كي‌استون يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.keystonehighschool.com/

مدرسه سنتي دامين در هاوايي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس سايت وب آن بيابيد.

http://www.damien.edu/

مدرسه مشاغل در لندن يكي از سايت‌هاي جالب در مجموعه سايت‌هاي مدارس است. براي مراجعه به آن از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.ibs.ac.uk/

مدرسه مشاغل در آلمان با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.ebs.de/

مدرسه اسكاتي كه آموزش‌هاي مختلفي در زمينه ايمني در آن ارايه مي‌شود سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.scotti.ch/

مؤسسه بوجينكان اطلاعات فراواني در زمينه مدارس ژاپن را در اختيار شما قرار مي‌دهد.

http://www.bujinkan.org/

اطلاعات فراواني دربارة تحصيل در مدارس اروپا و فرانسه را مي‌توانيد از آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.europe-at-school.org/

فهرستي از مدارس k-12 در استراليا را با مراجعه به آدرس زير به دست خواهيد آورد.

http://www.schoos.ash.org.au/

شبكه اطلاع‌رساني مدارس هنگ‌كنگ سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.schools.ash.org.au/

مؤسسه “World School” به منظور توسعه روش‌هاي آموزشي در سطح جهان تأسيس شده است. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.wvworldschool.org/