فیلم سازی و سینما

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با كمپانيهاي فيلم‌سازي آشنا شده و در صورت لزوم با آنها مكاتبه كنيد.

http://www.filmitcon.com/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير يك مجله جالب در زمينه فيلمسازي ديجيتالي مي‌باشد.

http://www.resmag.com/

بانك اطلاعاتي قرار گرفته در آدرس زير امكان جستجو به دنبال اطلاعات مختلف درباره فيلمها را بطور همزمان در چندين منبع اطلاعاتي فراهم مي‌آورد.

http://www.theinfo.com/movies/

سايت وب آكادمي علوم و هنرهاي تصاوير متحرك در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.oscar.com/

سايت وب كمپاني فيلمسازي متروگلدن ماير “MGM” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.mgmua.com/

سايت وب كمپاني فيلمسازي پارامونت را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.paramount.com/

سايت وب كمپاني فيلمسازي فاكس قرن بيستم در آدرس زير قرار دارد.

http://www.faxmovies.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از يك مجله آن‌لاين در مورد فيلم و سينما استفاده كنيد.

http://www.boxoff.com/

سايت وب يك مجله جالب در زمينه فيلم در آدرس زير قرار دارد.

http://www.millimetercom/