چوب

سايت وب يك انتشارات فعال در زمينه صنايع چوب و محصولات خانگي در آدرس زير قرار دارد.

http://www.hanley-wood.com/

گالري جالبي از صنايع دستي چوبي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.countrywoodcrafts.com/

يك مركز آن لاين براي خريد و فروش محصولات چوبي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.e-wood.com/

در سايت “ AWC” مي‌توانيد اطلاعات فراواني درباره طراحي و ساخت محصولات چوبي به دست آوريد.

http://www.awc.org/

در آدرس زير مي‌توانيد انواع سازهاي موسيقي كه در آنها چوب به كار مي‌رود را خريداري كنيد.

http://www.folkofthewood.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد فهرستي از صنايع مختلف كه در زمينه توليد محصولات چوبي فعاليت مي‌كنند را بيابيد.

http://www.woodweb.com/

براي خريد انواع هداياي چوبي مي‌توانيد از سايت “Ash”ديدن كنيد.

http://www.ashcustomwood.com/

در سايت “Boise” مي‌توانيد با محصولات توليد شده توسط اين شركت آشنا شويد.

http://www.bcewp.com/ 

انواع ابزارهاي لازم براي نجاري را مي‌توانيد با مراجعه به فروشگاه واقع در آدرس زير خريداري كنيد.

http://www.kingarthurstools.com/

ماشين آلات ظريف براي كارگاه‌هاي نجاري را مي‌توانيد از توليدكننده آن در تايوان خريداري كنيد.

http://www.wellcam.com.tw/

انواع پوشش‌هاي كف و ديوار از جنسهاي مختلف مانند ملامين و چوب را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد سفارش دهيد.

http://www.windmillwood.com/

نمونه‌هاي مختلفي از صنايع دستي كشور ونزوئلا كه با چوب ساخته شده‌اند در آدرس زير در معرض ديد و فروش قرار دارد.

http://www.euruba.com/

انواع كابينت‌هاي چوبي توسط “McAVOY” توليد مي‌شود. سايت وب آن را در آدرس زير ملاحظه نماييد.

http://www.woodboringmachines.com/

انواع سازه‌هاي چوبي و كابين‌هاي كوچك توسط “Ridge” توليد مي‌شود. سايت وب آن را در آدرس زير ملاحظه نماييد.

http://www.ridgecabinet.com/

سايت وب يك سازنده در و پنجره چوبي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.advsolar.com/

شركت توليدي “JWS” سازنده در و پنجره چوبي را با مراجعه به آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.jwsmanufacturing.com/

سايت وب شركت “Loewen” كه سازنده در و پنجره است در آدرس زير قرار دارد.

http://www.loewen.com/

در سايت وب “ifloor” مي‌توانيد با انواع محصولات اين شركت آشنا شويد و در صورت لزوم به صورت آن لاين خريد كنيد. اين شركت انواع كف پوش توليد مي‌كند.

http://www.ifloor.com/

با مراجعه به آدرس زير با يك توليدكننده انواع كف‌پوش‌هاي چوبي آشنا مي‌شويد.

http://www.mannington.com/

شركت “d&R” توليدكننده انواع محصولات چوبي آنتيك است. سايت وب آن را در آدرس زير مي‌تواند بيابيد.

http://www.dr-woods.com/

انجمن “NWFA” ويژه تمام صنايع و افرادي است كه در زمينه توليد، توزيع، فروش و نصب كف‌پوش‌هاي چوبي فعاليت مي‌كنند.

http://www.woodfloors.org/

در آدرس زير مي‌توانيد انواع طرح‌هاي كنده‌كاري روي چوب را بيابيد.

http://www.customwoodcraving.com/

يك منبع جالب در زمينه كنده‌كاري روي چوب با مراجعه به آدرس زير در دسترس شما است.

http://www.cravingworld.com/