چای

سايت دنياي چاي مرجعي است براي كسب اطلاعات دربارة انواع چاي با مراجعه به اين آدرس مي‌توانيد در فهرست نامه‌هاي خري آن نيز ثبت‌ نام كنيد.

http://www.stashtea.com/

فهرستي از فروشندگان چاي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.trial.com/

چاي در ميان انگليسيها بسيار اهميت دارد. با مراجعه به آدرس زير يك سايت وب در اين زمينه را مي‌يابيد.

http://www.tea.co.uk/

يك عرضه كننده چاي و قهوه بنام “Peet” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.peets.com/

سايت واقع در آدرس زير معرفي كننده انواع مختلفي از چاي با طعم‌هاي مختلف است.

http://www.teabags.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد سايت وب شركت “Tata” كه عرضه كنننده انواع چاي است را بيابيد.

http://www.tatatea.com/

سايت وب شركت “Lipton” كه يكي از معروفترين عرضه كنندگان چاي در جهان است را با مراجعه به آدرس زير خواهيد ديد.

http://www.liptont.com/

سايت وب يك شركت ايتاليايي كه ماشين‌آلات مخصوص كارخانجات چاي را توليد مي‌كند در آدرس زير قرار دارد.

http://www.tea.it/

آخرين اخبار در زمينه چاي و وضعيت بازار اين محصول را با مراجعه به آدرس زير مي‌تونيد بيابيد.

http://www.teacouncil.co.uk/

شركت “Barrys Tea” كه از 1901 تاكنون در ايرلند به عرضه چاي مشغول است سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.barrystea.com/

مصرف چاي در كشور كره سابقه طولاني دارد. براي اينكه با تاريخچه آن و روشهاي پذيرايي چاي مطابق با فرهنگ كره‌اي آشنا شويد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.sogang.ac.kr/~anthony/kortea.htm

بهترين انواع چاي را با مراجعه به فروشگاه آن‌لاين در آدرس زير مي‌توانيد بخريد.

http://www.theteashop.com/

براي خريد چاي و قهوه بالتيمور به سايت وب آن در آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.baltcoffee.com/

آخرين نتايج تحقيقات علمي در مورد چاي و رابطه آن با سلامتي را با مراجعه به آدرس زير مي‌تونيد بيابيد.

http://www.teahealth.co.uk/

سايت وب “Ten Ren” كه فروشنده انواع چاي چيني است در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.tenren.com/

سايت وب شركت چاي سنت آگوستين كه عرضه كننده چاي با مارك “Cassina” است در آدرس زير قرار دارد.

http://www.cossina-tea.com/

چاي “Bigelow” مخصوص فصول گرم است. سايت وب اين شركت را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.bigelowtea.com/

كلكسيوني از چايهاي مختلف در “Regal tea” عرضه مي‌شود. سايت وب آنرا در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.regaltea.com/

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير بيش از يكصد نوع چاي مختلف را براي فروش عرضه مي‌كند.

http://www.tea-time.com/

از فروشگاه آن‌لاين چاي مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير خريد كنيد.

http://www.teabears.com/

سايت وب يكي از بزرگترين توليد كنندگان و صادركنندگان چاي در چين را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.linantea.com/

يك چايخانه واقع در كاليفرنيا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.teacozy.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد به خريد انواع چاي بپردازيد.

http://www.wayoftea.com/

سايت وب يك توليد كننده چاي به روش مدرن را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.tripleleaf-tea.com/