چسب

اگر نمي‌دانيد براي چسباندن اشياء مختلف به يكديگر از چه نوع چشبي بايد استفاده كنيد مي‌توانيد آنرا از سايت واقع در آدرس زير بپرسيد و سريعاً پاسخ خود را دريافت كنيد.

http://www.thistothat.com

سايت وب يك توليدكننده چسب‌هاي پلي‌اورتان در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.excelglue.com/

براي چسباندن انواع اشياء مي‌توانيد از چسب‌هاي توليد شده توسط شركت “Glue Gorilla” استفاده كنيد. ساين وب اين شركت در آدرس زير قرار گرفته است. 

http://www.ashcustomwood.com/

 شركت  “Fold Glue” بيش از30 سال است كه در زمينه تجارت انواع بر چسب  فعاليت مي‌كند. ساين وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.gluefold.com/

شركت شيميايي‌ النظير توليد‌كننده چسب‌هاي “ELFY” ساين وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.elfy.com/

يك توليد‌كننده انواع برچسب و چسب، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.ambicalabelling.com/

سايت وب شركت “Adco” كه از توليد‌كنندگان انواع چسب مي‌باشد در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.gluestick.com/

در فروشگاه آن لاين واقع در آدرس زير مي‌توانيد انواع چسب‌ها را خريداري كنيد.

http://www.bingo-bnw.com/

يك توليدكننده انواع چسب در چين ساين وب خود را به دو زبان چيني و انگليسي در آدرس زير قرار داده است.

http://www.lpro-taifeng.com/

سايت وب يك توليدكننده انواع نوارهاي برچسبي مخصوص اتومبيل از جنسهايِ ABS,PVC”“، آكريل و ...در سايت واقع در آدرس زير قرار دارد.

http://www.flexiboard.it/

يك توليدكننده چسب در مالزي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://mooncake.asiaep.com/my_com/wancheng/wancheng.htm